Érdemes a püspöki helynöknek is otthont adó palota múltjával megismerkedni, hisz a neogótikus épület mind kívülről, mind belülről magával ragadja az idelátogatót.

 

Az unitárius egyház az építési telket a főváros vezetésétől kapta a XIX. század végén. Érdekesség, hogy a szintén ebben az időben épülő Országház kivitelezői az akkor még üres álló telket, mintegy felvonulási területnek, anyagraktárnak használták, az ország első házának felépítése alatt. A székház építése 1880-90. között történt, felszentelésére 1890. október 26-án került sor. Az eltelt közel 125 év alatt a gyönyörű épület sok vihart átélt, de a többszöri javításoknak és pótlásoknak köszönhetően szemmel láthatóan ragyogó állapotban van.

 galeria_belso

Az egyházi épület – melynek egy része ma már lakóházként is működik -, első emeletének erre alkalmas helyiségében folyamatosan lehetőséget biztosítanak kiállítások megtartására. Bár a terem elsődleges funkciója kiállításoknak helyet adni – Unitárius Galéria néven -, de gyülekezeti helyiségként, az istentiszteletek alatt gyermekfoglalkoztatóként, illetve hitoktató teremként is funkcionál. Ezen kívül Érték+Őrző Est elnevezéssel, havi rendszerességgel tartanak itt tudományos-kulturális előadásokat, illetve időszakonként egyéb közösségi rendezvényeket. Az unitárius egyház alkalmanként zenei koncertekkel is várja ide az érdeklődőket, akik ekkor nem csak a hangok élvezetében, de a falakon függő műalkotásokban is gyönyörködhetnek. A kiállítási darabok szép hátteret adnak a gyülekezeti terem minden rendezvényéhez.

 

1998 óta rendszeresen rendeznek kiállításokat. A lelkész úr állítja össze a kiállítók listáját, általában a szűkebb közegből, a hívek, vagy a presbitérium ajánlása alapján. Nem követelmény, hogy a művész az unitárius egyház tagja legyen, és stílusbeli megkötések sincsenek. A kiállításokon gyakran fordulnak elő Erdélyhez kötődő témákat művészileg feldolgozó alkotások, hisz az unitárius egyház gyökerei Erdélybe nyúlnak vissza. Ezek általában festmények és fotók, de voltak a műalkotások között már szobrok is. A látogatók elsősorban az idejáró hívek közül kerülnek ki, de bárki érdeklődőt szívesen látnak. Az V. kerületi helyi lapban – a Belvárosban -, illetve a közszolgálati rádióban való alkalmankénti megjelenéssel érik el azokat az érdeklődőket, akik még nem tudnak arról, hogy ebben a tekintélyt parancsoló és erős kisugárzást árasztó épületben, nem csak imádkozni lehet, de a kultúrának is fejet hajthat az ide betérő.

 

Tölgyesi Tibor

 

A Budapest Unitárius Templom és a Galéria címe: Budapest V. kerület Nagy Ignác utca 2-4.

A kiállítások hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, illetve a vasárnapi istentiszteletek után is bárki számára látogathatók. Hétköznapi bejutáshoz a lelkészi irodába kell becsöngetni a kaputelefonon. Egy-egy kiállítás időszaka egy hónapig tart, a belépés ingyenes.