Várady_róbert_egyensúlykeresés
Várady Róbert: Egyensúlykeresés szeizmográffal I. (2017)
Forrás: varadyrobert.hu

Várady Róbert művészete intellektuális művészet. Gyakran inspirálják filozófiai és irodalmi szövegekben felbukkanó egzisztenciális kérdések, valamint a természettudományos kutatások aktuális problémái, eredményei. Festészetében az ontológia és metafizika sokszor megfoghatatlan, ám a mindennapjainkban is jelen lévő fogalmait ülteti át a vizualitás látható nyelvére, virtuóz képi metaforákban megjelenítve az elvont jelenségeket.

A kiállított anyag számos kapcsolódási pontot mutat a művész korábbi sorozataival, ám több szempontból azoknak továbbgondolását is jelenti. A bemutatott műveken fő szerepbe az észlelés, érzékelés folyamata és az ebből következő értelmezés és megismerés kérdésköre kerül. Várady bravúrosan megfestett műveivel rámutat, hogy bizonytalan világunkban az érzékelés mindig viszonylagos.

A képek különböző tematikus csoportokba rendezhetők: egyes festményeken a hiperrealista módon megfestett figurák egy optikai csapdaként megjelenő, geometrikus alakzatokkal tarkított bizonytalan térben jelennek meg. Máshol a percepció egyetlen érvényes lehetőségének cáfolatát figyelhetjük meg. A figurák előtt feltűnő ablakszerű, kép a képben-motívumok megidézik a spektákulum társadalmát és a szimulakrumok világát is – elmosva a kép és a valóság közti különbséget.

Varady_robert_a_hetkoznapok_egyhangusaga
Várady Róbert: A hétköznapok egyhangúsága (2015)
Forrás: Várfok Galéria

Az elvont tartalmak mellett a hétköznapi valóságból kiragadott jelenetek is szerepelnek a kiállításon: e művek valóságos tereiben megjelenő figurák a nehéz helyzetben lévők, a társadalom peremén élők világát ábrázolják. A megrendítő tartalmakat az alkotó a festményeken újabban egyre erőteljesebben tetten érhető ironikus hangvétel oldja: megjelenő abszurd utalások, oda nem illő kis részletek hirtelen feltűnése kizökkenti a kompozíciót, valamint a befogadót is a komfortzónájából.

Gaál Kata Iskolapélda című egyéni tárlatán a látogatók a művész legújabb munkáit tekinthetik meg. Gaál 2017-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakán; de munkáival már sokak figyelmét felkeltette. A közönség találkozhatott vele többek között a budapesti Műcsarnokban, az Art Market Budapesten, a Miskolci Galériában vagy legutóbb az YBL Budai Kreatív Ház Felfedezők című tárlatán.

Gaal_Kata
Gaál Kata munkája
Forrás: Várfok Galéria

Gaál kísérletező, autonóm szemléletmódú alkotó, aki fiatal kora ellenére jellegzetes képi világot alakított ki. Sajátos kollázs- és montázstechnikájával a legkülönbözőbb anyagokat (viasz, fa, szövetdarabok) építi be aprólékosan kidolgozott alkotásaiba. Részletgazdag, reliefszerű felületeket hoz létre nagyméretű fatábláin, amikre legújabb alkotásain LED fényeket, plüssállatot és egy játszótéri hintaló-formát is ráapplikált.

Munkáit legtöbbször saját tapasztalatai ihletik, így műveiben aktuális, mindenkit érintő kérdésekkel foglalkozik. Legújabban fontos témaként jelenik meg a társadalmi és nemi szerepek változásaival összefüggő sztereotípiák világa, azon belül is a nők helyzetének vizsgálata, a párkapcsolati viszonyok, öltözködés, érvényesülés vagy éppen a gyerekvállalás kérdéskörét járva körül. Gaál egyszerű hétköznapi jelenetekkel vagy éppen szimbolikus retró csúszdákkal és mobiltelefonjainkat nyomkodó anyukák jelképes alakjaival fogalmaz meg társadalomkritikát.

Gaal_Kata_a_nagysag_ara
Gaál Kata: A nagyság ára? I.(2018)
Forrás: katagaal.com

A kiállítások május 4-ig látogathatók a Várfok Galériában és a Várfok Project Roomban.