A Nemzeti Művelődési Intézet kiemelt feladatának tekinti, hogy a kulturális alapellátás kiterjesztéséhez országszerte rendelkezésre álljanak a szükséges személyi feltételek. Ennek érdekében a magyar kormány támogatásával indította el 2020 decemberében a Közművelődési foglalkoztatási és képzési programot. 

A Nemzeti Művelődési Intézet felmérései alapján Magyarország településeinek közel 67 százalékában 2020 tavaszán még nem volt meg az 1997. évi CXL. törvény szerint kötelező szakirányú végzettségű közművelődési szakember, illetve nem megfelelő végzettséggel foglalkoztatott munkatárs látta el a szakmai feladatokat a közművelődési intézményekben, közösségi színtereken. A jogszabály 2021. január 1-ig kötelezte a települési önkormányzatokat megfelelő végzettséggel rendelkező szakember alkalmazására.

A Nemzeti Művelődési Intézet a támogatási program során több mint 1700 település önkormányzatával lépett partnerségre annak érdekében, hogy segítse a jogszabály által előírt közművelődési szakemberek foglalkoztatását és képzését.

A hamarosan, 2021. november 30-ával záruló egyéves program keretében országosan 1718 fő szerez közművelődési szakember bizonyítványt, ezzel is erősítve az Európában is egyedülálló közművelődési intézményrendszert. Az országosan szervezett 72 képzési csoportban a résztvevők többek között a közösségépítés, a közművelődési intézménymenedzsment, a rendezvényszervezés területén kaptak szakmai és gyakorlati ismereteket a Nemzeti Művelődési Intézet saját munkatársaitól és külső szakemberektől, akik oktatóként működtek közre az eredményesen záruló képzésekben.

A közművelődési szakemberek az elsajátított szakmai ismeretek és a megszerzett végzettség birtokában közösségi színtereken vagy közművelődési intézményekben látják majd el a közművelődési szakmai munkát, ezzel is támogatva a lakosság közművelődési szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését és a helyi közösségi élet megerősítését – településmérettől függetlenül.

A Közművelődési foglalkoztatási és képzési program hozzájárult a magyar falvak megújulásához, az érintett települések társadalmi, gazdasági, kulturális felzárkóztatásához, így a jobb életminőség és a népességmegtartó képesség eléréséhez, valamint a digitális kompetencia fejlesztéséhez. A programnak köszönhetően a települések élete közösségeket összetartó szakemberekkel gazdagodott, akik képesek tartalommal megtölteni a művelődés tereit.