A képzésen megszerezhető ismeretek és az itt fejlesztett kompetenciák révén a résztvevők képessé válnak a kulturális partnerség, a közösségfejlesztés és a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására, továbbá a társadalmiasított intézményi modellek és az esélyegyenlőségi modellek alkalmazására. Elsajátítják az intézményi önkéntesség sikeres menedzselésének módszereit, áttekintik a kulturális intézmények szerepét a települési közösségfejlesztésben.

A Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata című képzésre azért is érdemes jelentkezni, mert  a továbbképzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány bemutatásával eleget lehet tenni a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat kedvezményezettjei számára előírt képzési kötelezettségnek.

A képzésen olyan neves szakemberek adják át tudásukat, mint például dr. Arapovics Mária, a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt szakmai vezetője, az ELTE Szociális Tanulmányok Intézete docense, Göndör Vera, az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetének oktatója, illetve minőségmenedzsment szakértője, vagy az önkéntesmenedzsment és az iskolai közösségi szolgálat témájának szakértője, a Kiváló Múzeumpedagógus címmel is elismert Joó Emese.  

A 30 kontaktórából és további 30 órányi távoktatásból álló továbbképzés részvételi díja bruttó 55.000 Ft, mely magában foglalja az oktatást, az elektronikus oktatási segédanyagot, a portfólió értékelését, és a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány kiadását. Az étkezés és szállás a kontakt képzési napokon a résztvevők számára önköltségesen oldható meg, a részvételi díj ezeket a tételeket nem tartalmazza, de a képzés oktatásszervezői készségesen segítenek kedvező megoldást találni.

Jelentkezési határidő a március végén induló képzési turnusra: 2020. március 16.

Bővebb információ a képzésről és a jelentkezés menetéről:
http://mokk.skanzen.hu/kulturalis-kozossegfejlesztes-gyakorlata.html