„Igen szép és érdekes levelezőlapok készültek el és kaphatók Sebők Béka papírkereskedésében. A levelezőlapokon városunk legszebb pontjai közül az Árpád tér, takarékpénztár, református templom, római katolikus templom és a városháza vannak reprodukálva igen szép kivitelben. Úgy hisszük, hogy eme csinos levelezőlapok nagy kelendőségnek fognak örvendeni” – olvasható a „Czegléd” hetilap egyik 1898. március 20-ai számában az első ceglédi képeslapról szóló hír.

cegled
Fotó forrása: magyarmuzeumok.hu

Sebők Béla papírkereskedő, nyomdatulajdonos és a “csinos levelezőlapok” hamarosan számos követőre akadtak a városban; nekik (is) köszönhető, hogy a képeslapok páratlan sikert arattak a következő évszázadokban!

Cegléden Sárik Gyula, Piros J. és Társa, Nagy Elek, Simon János tartoztak a legszorgalmasabb kiadók közé, de természetesen jelentkeztek ceglédi képeslapokkal a nagy, országos kiadók (Monostori, Barasits, Karinger, Vasúti Levelezőlap-árusítás) is. Így aztán szinte az összes ceglédi középületet, köztéri szobrot, közteret megörökítették az évek során.

Van köztük olyan helyszín – a huszárlaktanya, Ujváry Aladár fürdője, a katolikus polgári iskola kápolnája, a régi kórház -, amely ma már csak ezekről a képekről azonosítható.

cegled_2
Fotó forrása: magyarmuzeumok.hu

A második világháború után egyetlen kiadót, a Képzőművészeti Alapot nevezték ki a magyar képeslapkiadás felelőséve. Ez a szocialista vállalkozás még sokáig felhasználta kiadványain elődei felvételeit, de újabbakkal is gazdagította a ceglédi kínálatot.

cegled_regi_kepeslapokon
Fotó forrása: pctrs.network.hu

Kezdetben fekete-fehérben, az 1970-es évektől viszont már színesben jelentek meg a képeslapok. A szovjet hősi emlékmű, a vigadó, a csonkatornyú katolikus templom, a régi városi strand, a Lenin-szobor, a Matróz csárda régóta nem létezik már, csak az emléküket őrzik e régi aprónyomtatványok.

cegled_vigado
Gubody kerti vigadó a 2. világháború előtt
Forrás: Hungaricana
 
A rendszerváltozás utáni évek jelentettek ismét komoly változást a képeslapok kiadásában. Újra lett helyi kiadó Cegléden: a Gerjepart (korábban DominiCard) újszerű és változatos lapokat jelentetett meg. Tulajdonosa, Kisfaludi Péter a korábbi ceglédi képeslapokból is komoly gyűjteményt őrzött; ezek számát számtalan kortörténeti újdonsággal gyarapította. Ismerjük e képek fotósát is, Kisfaludi Istvánt; az ő fényképével jelent meg a Rákóczi úti sportcsarnok, a Felház utcai református templom, az Eötvös tér, a Budai úti termálfürdő először képeslapon.
 
Kossuth_Muzeum
Kossuth Múzeum Cegléd

Az utóbbi tíz évben azonban mintha megpecsételődne a képeslapok sorsa; egyre kevesebb jelenik meg, mert egyre kevesebben veszik meg a ceglédi lapokat is. Azért 2014-ben újszerű sorozatot adott ki a Polimédia Kft. Ócsai Anett rajzaival és a Kossuth Múzeum is ragaszkodik még a régi hagyományokhoz. Náluk kétféle, 2019-ben kiadott képeslap is kapható.

A világháló az egész emberiség életét átrendezte. Ám a régi és új képeslapok még mindig nagy tiszteletnek örvendenek, hiszen kézzelfogható bizonyítékai mindannyiunk közös múltjának és történetének.

Forrás: magyarmúzeumok.hu