A díjjal minden évben legfeljebb négy olyan személyt kívánnak kitüntetni, akiknek életműve ? legalább negyvenéves tevékenysége ? a délvidéki magyar kultúra, illetve közművelődés valamely ágához kapcsolódik, és ezen a területen maradandót alkotottak. A Művelődési Szövetség ezen elismerésével a vajdasági magyar közösségért végzett kimagasló munka erkölcsi megbecsülésének növeléséhez is hozzájárulni kíván. A díjat ? amely Nemes Fekete Edit szabadkai keramikusművész Életfa című kerámia faliképéből és évente más-más grafikusművész által készített egyedi oklevélből áll ? 2013-ban tizedik alkalommal osztják ki.
 
 

Aranyplakett kitüntetésben olyan személyek részesülhetnek, akik áldozatkész tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki és az egyetemes magyar kultúra, művészet, közművelődés gazdagításához, eddigi életpályájukkal a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság megmaradását, nemzeti közösségünk fejlődését, értékeink gyarapodását szolgálták. A díjat ? amely először 2005-ben került kiosztásra ? Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és a díj odaítélését tartalmazó egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente egy személynek ítélik oda.

 
A Plakett díjjal a legalább tizenöt éves tevékenységet kívánják elismerni, és olyan a Vajdaságban élő személyek, valamint a Vajdaság területén működő kulturális, közművelődési és civil szervezetek, szakosztályok részesülhetnek benne, akik tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki magyar nemzeti közösség kultúrájának, művészetének, közművelődésének gazdagításához. Az e díjjal elismert eddigi életpályák  ? főként a felnövekvő generációk számára ? olyan példákként is szolgálhatnak, amely megmutatja, hogy akár egyvalaki, szülőföldjén, szakmai tudása legjavát adva miként és milyen fokon, mértékben tehet, tesz saját nemzeti közösségéért. Az elismerést ? amely először 2005-ben került kiosztásra ? Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és a díj odaítélését tartalmazó egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente legfeljebb öt személynek, szervezetnek ítélik oda.
 
A felterjesztéseket 2012. november 26-áig, írásos formában szükséges megküldeni a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség postacímére (24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.). A Művelődési Szövetség kéri, hogy a felterjesztés szövegében tüntessék fel mind a felterjesztő, mind a felterjesztett személy postai és telefonos elérhetőségét. A díjakat 2013 januárjában, a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségen nyújtják át.
 
(Forrás, fotó: Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség)