Fotófesztiválos programok, galériás kis kiállítások és blockbusterek közül válogathatunk, bőven van mit nézni, mutatunk pár olyat, amelyet nem érdemes kihagyni.

A szín képe, a kép misztériuma // Modem, Debrecen

418593151_774133301412634_6848520491915229681_n.jpg
A szín képe, a kép misztériuma. Fotó: Modemart

Az Antal–Lusztig-gyűjtemény monokróm festészeti művei külön szegmenst képeznek a kollekcióban. Az elmúlt évtizedekben számos itthoni és külföldi tárlaton láthattunk kisebb-nagyobb válogatást ezekből a monokróm munkákból, azonban átfogóan még sosem lettek bemutatva. A mostani kiállításon 7 + 1 egységen keresztül ismerkedhetünk meg a gyűjtemény e páratlan szegmensével. A festészet evidensnek tételezett fogalmai, így a gesztus, a kép tere, a kép határa vagy a kép rétegei is megkérdőjeleződnek, ugyanakkor a látogató a festészet azon misztériumához is közelebb kerül, amelynek eredményeképp a festék anyagának felszabadítását követően létrejöhetett a portré műfajának az a típusa, amely a szín képét ábrázolja. Kurátor: Zsikla Mónika. A kiállítás május 12-ig látogatható.

Bóbics Diána: Order and Chaos // Ancora Contemporary, Pécs

Bóbics Diána kiállításán a művész legfrissebb munkáit láthatjuk, amelyek túllépnek a korábbi kompozíciók által felmutatott törékenységen és sérülékenységen. Ezeken a kompozíciókon már vadabb, zabolázatlan energiák összpontosulnak, az egyes rétegek gyakran kaotikusan folynak egymásba, miközben a létrejövő látványban mégis van valamiféle rend is. A gesztusok, osztások mellett megjelennek azok a foltok (általában festékszóróval fújt pöttyök), amelyek a folyamatosságot megtörik, a rendet felforgatják. A kiállítás izgalmas utazásra invitál, amelyen felfedezhetjük a káosz és rend érzékeny dinamikáját, amely egész világunkat átjárja. A kiállítás április 25-től látogatható.

Anna Margit: A bábu megszólal // MNG, Budapest

Anna-Margit-Ste-84.xx2_.jpg
Anna Margit: Be van fejezve a nagy mű (Teremtés-sorozat)

Anna Margit művészetét átfogóan mutatja be a Kolozsváry Marianna által kurált kiállítás, amely a művész első életmű-kiállítása is. Kétszázhúsz műalkotás látható most, amelyek végigkövetik az alkotó különböző periódusait, miközben először szemlélhetők meg a művész által gyűjtött tárgyak is. A tárlaton Anna Margit alkotásai mellett olyan kortársainak – mindenekelőtt a férjének, Ámos Imrének vagy Vajda Lajosnak és Farkas Istvánnak – a művei is megtekinthetők, akik valamilyen módon hatottak az ő művészetére is. A kiállítás különlegessége, hogy új szempontok szerint közelít az életműhöz, olyan témák mentén vizsgálja, mint az önarckép és a maszk viszonya; a nőiség sajátos értelmezése a Biblia, a mitológia vagy a tömegkultúra hatására megfogalmazott új női szerepek révén; a zsidóüldözés és a holokauszt traumájának feldolgozása; 1956 élménye; a népművészet, a giccs és a pop art hatása, valamint szinte minden formában a szenvedő és túlélő ember örök problémái.

A nyugvó, a tévelygő és a megzabolázott természet // Tokaj Art Wine, Budapest

A csoportos kiállítás a Wunderkammer fogalmából indul ki, annak kortárs jelenlétét és érvényességét vizsgálja. A kurátor, Máté Zsófia kérdésfelvetése az, hogy a sokféle valószínűtlen dolgot egymás mellé állító gyűjtemény tárgyegyüttesén keresztül képet kaphatunk-e a jelenünkről és a hozzá fűződő viszonyunkról. „A felvilágosodás előtti korszakhoz kapcsolódó kiállítási formátum kortárs művészeti interpretációja értelmet adhat-e a jelenben zajló természeti folyamatok tapasztalatának?” A kiállítás április 17-től látogatható.

Lantos: A kör végtelensége // Zsdrál Art, Balatonfüred

Lantos-Ferenc-Kompozicio-korokkel-es-negyszogekkel-1967-olaj-vaszon-Pecs-Janus-Pannonius-Muzeum-Fotojog-Fuzi-Istvan-.jpg
Lantos Ferenc: Kompozíció körökkel és négyszögekkel, 1967

Mészáros Flóra kurátori elképzelése szerint a kiállítás Lantos munkásságának, természetelvű koncepciójának kulcsmotívumát, a kört vizsgálja. A tárlat az egész életműre fókuszálva vizsgálja, hogyan jelent meg az alkotónál ez a motívum, milyen változatokban, valamint milyen tematikák rajzolódtak ki e forma használata során. A kör olykor természeti motívum, máskor tisztán geometrikus alakzat, átmenet a figuratív és az absztrakt között. A kiállításon a Lantos által használt technikák széles skálája is felvonul: olaj- és vízfestmények, szobrok, grafikák, fotók, zománcok, sőt egy teljes épületfrízsor, egy land art installáció is. A kiállítás április 28-ig tart nyitva.

Koronczi Endre: Kérem, sóhajtson, Széchenyi úr! // Godot Intézet, Budapest

Koronczi Endre kiállítása a szél motívumán keresztül vizsgálja az ember és környezete, valamint az egyén és a kozmosz kapcsolatát. A tárlat különlegessége, hogy mindenféle légáramlás helyet kap benne, a lélegzettől a sóhajokon át egészen a szelekig. A kiállítás központi installációja, a Magyar Tudományos Akadémia szellőztetőrendszeréből épített monumentális műtárgy például a légzés momentumára irányítja a figyelmet. A Kérem, sóhajtson, Széchenyi úr! című kiállításon megjelenő videók, kinetikus installációk és grafikák a szél mindennapos élményéből merítkezve hozzák el számunkra a szakadatlan, láthatatlan légáramlás szépségét és erejét. Kurátor: Cserhalmi Luca. A kiállítás június 23-ig tekinthető meg.

Stark Attila: Shifting Baseline // Resident Art, Budapest

Resident-Art_Stark-Attila_Shifting-Baseline_Pineapple.jpg
Stark Attila: Pineapple, 2024

Stark ismerős figurái a korábbi képregényszerű, popos díszletet elhagyva elmozdultak egy ironikus-bukolikus világba, ahol a természeti környezet és az ember ambivalens kapcsolata egészen új aspektusban jelenik meg. A jelen kiállítás képein – ahogy azt a kurátori szövegben olvashatjuk – visszatérnek Stark jól ismert lényei, amelyek olykor a Plants from Here világában, máskor pedig a barokk festmények aktualizált kulisszái előtt jelennek meg. A Shifting Baseline festményei a művész saját korszakai közti játékos utazáson túl a kollektív vizuális emlékezetre és így a művészettörténet fontosságára is ráirányítják a figyelmet. A kiállítás május 25-ig látogatható.

Sági Gyula: Under vision // Molnár Ani Galéria, Budapest

Sági Gyula pszeudotudományos művei kusza vonalhálókból szőtt érzékeny kompozíciók, amelyek olykor gazdag mikrovilágot idéznek, máskor pedig domborzati térképeknek hatnak. Az organikus absztrakció formanyelvén megszólaló művekkel az alkotó azt vizsgálja, hogy miként ábrázolható a világ a képalkotás alapelemei segítségével, a vonallal és a (természeti és elektronikus) fény elemeire bontott színeivel. Finom pulzálások, apró zajok érhetők tetten ezeken a munkákon, az alkotó izgalmasan játszik a sűrűséggel és a ritkasággal. A szabadkézi rajzok megidézik a digitális képalkotás természetét. A kiállítás május 18-ig tekinthető meg.

Női fókusz // Műcsarnok, Budapest

nyc99754.jpg
Utcasarok a World's End kerületben. London, Anglia, 1954. Fotó: Inge Morath / Magnum Photos

A Magnum Photos öt női művészének munkái láthatók a Budapest Fotófesztivál keretében megrendezett kiállításon. A különböző hangokat a társadalmi elköteleződés köti össze, hiszen mindegyik művész munkásságában kiemelt jelentőségűek a hírnév, a hatalom, a vallás, a hagyomány, a kisebbségi lét és a jogfosztottság problémakörei. Elkötelezett alkotókként – a portré műfajában éppúgy, mint a társadalomábrázoló dokumentarista sorozatokban – női érzékenységgel, empátiával és helyzetértelmező tudatossággal közelítenek témáikhoz. A kiállítás május 12-ig látogatható.

Tillmann Hanna: Kerettörténet // Living Gallery, Budapest

Tillmann Hanna legújabb kiállításán új művek és újragondolt munkák is szerepelnek, megjelennek a hüllőbőrre emlékeztető motívumok, amelyek szimbolikusan is olvashatók, hiszen ezek a mintázatok archaikus érzeteket keltenek a nézőben. Mágikus hatást váltanak ki, segítenek, hogy befelé tekintsünk. „Külsőre rendben voltam – magasan funkcionáló hajóroncs a nyílt tengeren. Aztán valaki meghallgatott. Nem nyúlt hozzám, de pihenhettem a tenyerén. Kiderült, hogy a kerettörténet átírható. Nem kell kidobni, elég átalakítani. És ekkor lett ez a kiállítás” - mondja a művész. A kiállítás május 18-ig tekinthető meg.