Az Artpool a hatvanas évektől megjelenő új művészeti mozgalmaknak, irányzatoknak, köztük az úgynevezett nem hivatalos (underground, szamizdat) művészeti törekvéseknek az egyedülálló dokumentumgyűjteménye. A 650 folyóméternyi és 2300 órányi digitalizált archívumi anyagban csaknem 7500 művész, művészcsoport, intézmény kutatható.

Az Artpool kordokumentumtár és művészeti gyűjtemény egyben: az archívumban levelezések,  jegyzetek, vázlatok, tervek, ötletek, interjúk, kéziratok, eredeti művek, fotódokumentumok, katalógusok, meghívók, plakátok, bibliográfiák, kronológiák, monográfiák, folyóiratok, diagramok, portfóliók, videó- és hanganyagok egyaránt megtalálhatók.

A gyűjtemény sokrétűsége lehetővé teszi, hogy a fluxus, a koncept art, a performansz, a vizuális és konkrét költészet, a hangköltészet, a művészkönyv, a mail art, a művészbélyeg, a művészképeslap, a művészfolyóirat, a copy art, a kompjúterművészet, a videoművészet, a public art magyarországi és nemzetközi dokumentumai egy helyen kutathatók legyenek. Mindezek a Magyarországon csak itt található Altorjai Sándor, Erdély Miklós, Galántai György, Tót Endre, Ben Vautier, G. A. Cavellini, Ray Johnson, Monty Cantsin életmű-dokumentációval egészülnek ki.

A kétnapos, jubileumi konferencia az Artpool „aktív archívum” koncepcióját használja kiindulópontként, és ennek nemzetközi párhuzamait, valamint kortárs értelmezéseit és alkalmazásait igyekszik feltárni. A rendezvény programjában szereplő 24 előadás egy-egy archívum bemutatása helyett olyan új, innovatív muzeológiai, kurátori, tudományos és művészeti módszertanokat mutat be, amelyekkel az archívumi munka a művészetkutatás és a jövőről alkotott víziók szolgálatába állítható.

Fotók forrása: Artpool Facebook