Idén Bartha Máté nyerte el a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ által kiírt Budapest Fotográfiai Ösztöndíjat. A fotográfus szinopszisának címe Kockavető, mely a munkamódszerre utal: a művész dobókockákra bízza majd, hogy Budapest kerületeiben pontosan melyik helyszínen készít majd képeket.

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ által kétévente kiírt Budapest Fotográfiai Ösztöndíj egy évig támogatást ad ahhoz, hogy a nyertes alkotó a koncepcióként beadott tematikát követve elkészítse fotósorozatát a fővárosról.

Az ösztöndíj mellett a fotográfus lehetőséget kap a bemutatkozásra a Capa Központ 8F Galériájában, az ösztöndíj része egy, a kiállításhoz kapcsolódó katalógus megjelentetése is. Az ösztöndíj odaítéléséről öttagú szakmai kuratórium döntött. A szakmai kuratóriumban volt Csizek Gabriella, a Capa Központ kurátora, Halász Dániel fotográfus, Korniss Péter fotográfus, a díj alapítója, Mucsi Emese, a Capa Központ kurátora és Nyáry Krisztián író, digitális tartalomkészítő.

Bartha Máté az ösztöndíj keretében Budapest 23 kerületét szeretné bejárni, és fényképeket készíteni egy játékos, kreatív asszociációra építő, egyszerű, ám kihívást jelentő szabály mentén: témáit, helyszíneit kockadobással határozza meg. „Az ösztöndíjas időszak alatt létrehozott – kiállítás és kiadvány formájában is jól működő – képanyag friss, szerzői látlelet lesz a városról, másfelől kísérleti, performatív projekt is, amely az utcai fotó gyökereihez visszanyúlva az új felfedezésének örök lehetőségét, a vizuális kreativitás fontosságát mutatja fel egy egyre inkább a digitális térben burjánzó képözön által definiált világban” – fogalmazott a fotográfus.


652cf1cabfdf55ca32d738f3.jpg
Bartha Máté: Kockavető

A helyszínek meghatározásához két nyolcoldalú kockát használ majd, az egyik a távolságot, a másik az irányt határozza meg. Az adott kerület mértani középpontjából kiindulva kutatja fel a véletlen által kijelölt helyszíneket, legyen szó köz- vagy magánterületről. A megszólított emberekkel, közösségekkel az anyag befejezéséig tartja a kapcsolatot, szóban is információt gyűjt: a helyszínek esszenciáit sűrítő mondatokat, anekdotákat. Ezekből alakítja ki az adott kerület képanyagát, minden esetben keresve a képeket összefűző egységes, egyedi vizuális világot, narratívát. Hogy próbára tegye tervét, a 8. kerület képanyagát már elkészítette.

A projekt kimenetele egyrészt egy kiállítás lesz, aminek különlegességét a megszólított széles közönség, köztük a 23 kerületben megismert és szóra bírt személyek, közösségek adják. A kiállítás mellett egy kiadványt képzel el Bartha, amely nagyalakú, képes napilapok érzetét kelti majd, és oldalpáronként jelenít meg egy-egy kerületet térképekkel, útvonalakkal, kiemelt képekkel és a közérthetőséget szolgáló helyszínmegjelölésekkel, idézetekkel. Egy művészi értéket képviselő, kordokumentumként is működő fotóújságot tervez, amelyben a képekkel egyenrangú fontosságú a kísérlet grafikai lenyomata: Budapest térképe és az azon megjelenő, csillagképekre emlékeztető útvonalak.

„Művészeti tevékenységem, kutatásaim fókuszába az utóbbi időszakban a játék és a művészet kapcsolata került. Kockavető munkacímű projektem az első állomás” – fogalmazott a fotóművész.

Fotók: Bartha Máté