A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén nemzeti Himnuszunk kéziratát, amely kalandos úton került az Országos Széchényi Könyvtárba.

Kölcsey versének kéziratát 1946 decemberében vitte el az Országos Széchényi Könyvtárba Szenes Magda.  Azt nem tudjuk, hogy hozzá hogyan jutott el a Miskolczy családtól, akiknek ágán sok Kölcsey-kézirat öröklődött.

A költő a verseit külön lapokra írta és gyűjtötte, így jött létre a kéziratcsomag, benne a Himnusszal, amelyet két lapra írt. Ez a kéziratcsomag valamikor szétszóródott, bizonyos lapok pedig kikerültek belőle. Kölcseynek nem voltak egyenes ági leszármazottai, ezért a kéziratok a rokonságon keresztül maradtak ránk.

A kézirat többször is elveszett, majd újra előkerült

A kéziratcsomagba Kölcsey folyamatosan másolta be a verseit. Ezek nem végleges változatok, hanem tisztázatok, amelyekben néhol javítások is vannak. A csomag az 1830-as évek végén eltűnt, és száz évig elő sem került.

Kölcsey 1838-ban meghalt, és unokaöccsére, Kölcsey Kálmánra hagyta kéziratainak jelentős részét. Ő az a fiú, akihez a Parainesist írta. Az ő édesanyja volt Szuhány Josephine, Kölcsey fivérének felesége, ebben az időben már özvegye. A Magyar Tudományos Akadémia már Kölcsey halálának évében tárgyalásokat kezdett vele a kéziratok megvásárlásáról. A kor legjelentősebb kiadója, Heckenast Gusztáv is meg akarta vásárolni a kéziratokat. A tárgyalások elakadhattak, mert a kéziratcsomag a család tulajdonában maradt. Különböző leszármazások folytán a Miskolczy család tulajdonába kerültek, és így öröklődött egészen László Magdáig, akinél 1944 nyarán bukkant fel.

A kézirat előkerüléséről Papp Viktor adott hírt az Új Magyarság hasábjain, majd a hírt a Nagyvárad című lap is közölte. Az újságban beszámolt arról a történetről, hogyan került a látókörébe a Himnusz kézirata. Papp Viktor zeneesztétaként Erkellel foglalkozott, ennek kapcsán egyszer egy társaságban beszélgetve egy hölgy megkérdezte tőle, vajon miért nem közli a Himnusz eredeti kéziratát. Papp Viktor azt felelte: a válasz egyszerű, hiszen nincs meg, majd hozzátette, Kölcsey kortársait kivéve senki nem látta a kéziratot. A társaság egy lelkes tagja megjegyezte, ő bizony László Magda úrhölgy lakásán látta az eredeti kéziratot. Papp Viktor felkereste a hölgyet, megnézte a kéziratot, amelyről kiderült, hogy valóban az eredeti Himnusz.

Lakatos Éva, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott olvasószolgálatos munkatársa bukkant rá szerencsés kézzel a fent említett sajtóhírekre.

Nem tudjuk, hogyan került az irat László Magdától Szenes Magdához. Még az sem lehetetlen, hogy a két hölgy azonos személy. Tény azonban, hogy a kéziratcsomagot 1946 decemberében az Országos Széchényi Könyvtár Szenes Magdától megvásárolta, sőt azóta további kisebb kéziratcsomagrészeket is.

Mintha a papír megégett volna

A kézirat olyan, mintha valami megégette volna. Mi történhetett? A sérülés, amely mindkét fólión látszik, nem lángégés, hanem úgynevezett tintamarás. Az Országos Széchényi Könyvtár restaurátor szakembereinek véleménye szerint savas tinta ömlött a papír szélére. Magának az írásképnek szerencsére semmi baja nem lett. Nem Kölcsey tintája okozhatta a bajt, hanem valamikor ezt a két kéziratlapot véletlenül savas tintával önthették le. A kéziratcsomag többi része nem sérült.

A kézirat különös bánásmódot nem igényel, de ha kiállítják, akkor megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat, valamint viszonylag alacsony fényerőt kell biztosítani, hogy ne sérüljön. Ezért ha bemutatják a kéziratot, általában UV-szűrő fólia alatt lehet megtekinteni.

Az Országos Széchényi Könyvtár blogbejegyzése nyomán.

A nyitóképen Kölcsey Ferenc: Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból. Autográf kézirat – Kézirattár. Jelzet. Quart. Hung. 2832 . Forrás: OSZK