A Kosztolányi család és Csáth Géza hagyatékának egy részével gazdagodott a Pannon Egyetem gyűjteménye. A kéziratokból, levelekből álló hagyatékban fényképek, személyes iratok is találhatók.

2022 nyarán a Pannon Egyetemért Alapítvány felbecsülhetetlen eszmei értékű irodalmi hagyatékot vásárolt, amely Csáth Géza és a Kosztolányi család személyes és irodalmi hagyatékából, összesen 1049 tételből áll, és többek között kéziratos és gépiratos naplójegyzeteket, személyes feljegyzéseket, irodalmi tárgyú vázlatokat, leveleket, gépiratokat, novellákat, kéziratokat, műfordításokat, visszaemlékezéseket, irodalmi és zenei kritikákat, családi feljegyzéseket, valamint fotográfiákat tartalmaz. A megvásárolt dokumentumegyüttest a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán működő Sziveri János Intézet Közép- és Kelet-európai Irodalmi és Társadalomtudományi Kutatóközpont gondozza.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: „Egy kulturális szempontból jelentős hagyaték elveszíti értékét, ha az nem elérhető kutatók, érdeklődők számára, különösen a mai információs zajban. Azzal, hogy a Pannon Egyetem könyvtára a gyűjteményébe emeli, ezzel megőrzi, ápolja és hozzáférhetővé teszi ezt a jelentős irodalmi örökséget, fontos társadalmi küldetést teljesít. Biztos vagyok abban is, hogy a későbbi digitalizálás is számos irodalomtörténeti kutatást fog elősegíteni, gondoljunk csak a részben elkészült Kosztolányi, illetve a tervezett Csáth kritikai kiadásra.”

Navracsics Tibor, a Pannon Egyetemért Alapítvány elnöke szerint:

„A kulturális befektetés az egyetlen, amely mindig megtérül, az egyetlen, amely nem inflálódik soha.

A Csáth–Kosztolányi irodalmi hagyaték már most egyedülálló kincse, az egyik legszebb oldala a magyar szépirodalomnak. A művek élményt, tudást és, ami a jelenben kifejezetten fontos, tartást adnak mindenkinek.”

Mindezek mellett a Pannon Egyetem különgyűjteményt hozott létre az elmúlt évek során adományozás révén az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont gondozásába került, ritka és értékes muzeális könyvekből, egyéb könyvtári dokumentumokból, amely tartalmazza többek között Lőrincze Lajos (1915–1993) nyelvész és Halász Előd (1920–1997) germanista professzor, a Magyar–német és a Német–magyar szótár megalkotójának hagyatékát is. A bibliotéka értékes kötete például Batsányi Jánosnak a magyar tudósokhoz írt munkája 1821-ből és a Magyar Tudós Társaság 1838-as kiadású tájszótára. Érdemes kiemelni az olyan francia klasszikusok, mint Voltaire, Corneille, Racine, Hugo, Stendhal, Rousseau, Maupassant, Flaubert és Balzac szemet gyönyörködtető életműkiadásának példányait is.

A rendkívüli értéket képviselő gyűjteményt a veszprémi szakemberek az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) segítségével dolgozzák fel. Az ezt keretező együttműködési megállapodást Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora, Csillag Zsolt kancellár és Rózsa Dávid, a nemzeti könyvtár főigazgatója írta alá. Az ünnepélyes köszöntőkön elhangzott, hogy az OSZK mint kiemelt kultúrstratégiai intézmény fő célja a magyar írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus kulturális örökség megőrzésével és elérhetővé tételével hozzájárulni a nemzeti identitás megőrzéséhez. A Pannon Egyetem pedig elkötelezetten törekszik a gondozásában lévő könyvritkaságok állagának megóvására, szakszerű katalogizálására és a teljes kollekció mielőbbi digitalizálására annak érdekében, hogy a hazai és a nemzetközi kutatói közösség számára elérhetővé tegye, ezáltal támogassa a további kutatások elindítását.

A nyitóképen Csáth Géza a családjával. Csáth bal oldalt a földön ül, Kosztolányi Dezső jobbra az álló sor végén látható, fehér nyakkendőben, 1900. Fotó forrása: PIM