A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) 2012-es szervezeti és szakmai megújulásával kezdődött meg a közművelődés új, közösségeket fókuszba állító időszaka. A rendszerszintű változások többek között érintették a megyei közművelődési feladatellátás integrálását, a közművelődés felsőoktatási és képzési rendszerének átalakítását, az intézményrendszer közművelődési szakember-ellátottságának felmérését, új foglalkoztatási programok bevezetését, innovatív szemléletű módszertani mintaprogramok indítását. A változásokban bővelkedő időszak folyamatai nagyban hozzájárultak a közművelődési szakterületet érintő kormányzati döntések megalapozásához, többek között a kulturális normatíva megemeléséhez, a minimumnormatíva bevezetéséhez, illetve a szakterületet is szabályzó ágazati törvény felülvizsgálatához és megújításához.

A Nemzeti Művelődési Intézet a megalapításakor nem kevesebbet tűzött ki céljául, mint hogy visszavezesse a közösségi művelődést a reformkorig nyúló gyökereihez, azaz hogy megtanítsa a polgárokat bízni a közösségek erejében, és felhívja a figyelmet a nemzeti kultúra megőrzésének egyéni és közösségi lehetőségeire. A közösségi művelődés felelőssége éppen ebben áll: „kovásznak lenni” Kárpát-medence magyarlakta területein, visszaadni a közösségeknek az önszerveződés tudását, képességét, és szakmailag megerősíteni a már cselekvőket.

A tízéves rendszerszintű, következetes, egymásra épülő fejlesztéseknek köszönhetően olyan közművelődési ellátórendszer jött létre, amely az egyre bővülő szakemberlétszámnak köszönhetően képes a jövő nemzedékek számára átörökíteni és szervesen beágyazni a kulturális értékeket; gondoskodni a települési ismeretek megőrzéséről, átadásáról, élményeket nyújtó közösségi programok biztosításáról.

A találkozón a résztvevőkkel közösen számvetés készül a közművelődés évtizedes eredményeiről, a lezajlott változásokról és a felmerült akadályokról. Az elmúlt 10 év jelentős mérföldköveit bemutató plenáris előadásokon túl szakmai műhelymunkákra is sor kerül, amelyek többek között a szakfelügyelet és minőségbiztosítás, a képzés és kutatás, valamint a módszertani innovációk témakörét tárgyalják.

A konferencián való részvétel ingyenes, de a személyes jelenlét regisztrációhoz kötött; a konferencia előadásait a Nemzeti Művelődési Intézet online közvetíti, melyhez regisztrációra nincs szükség.

Nyitókép: NMI