Több könyvritkaságot lehet megvásárolni dedikáltan az Antikvárium.hu legfrissebb árverésén.

Radnóti Miklós Párizsban 1931-ben
Radnóti Miklós Párizsban 1931-ben

A ritkaságok között megtalálható Radnóti Miklós első verseskötete, amelyet egy másik költőnek, Fenyő Lászlónak dedikált. A Pogány köszöntő 1930 márciusában jelent meg. A nyomtatás költségeit a költő vállalta magára. Bár sem a költő, sem kiadója nem volt túl jó anyagi helyzetben, a Pogány köszöntő két változatban látott napvilágot: egy normál és egy bibliofil változatban. Utóbbi ötszáz számozott példányt jelentett, ezek közül az első 25 könyv Túri-Tauber Vilmos három illusztrációjával, merített papíron és kézzel számozva könyvbarátok számára készült. Ezeket a példányokat a költő kézjegyével látta el, egyikébe Radnóti ezt írta: Fenyő Lászlónak kicsit elkésve, / szeretettel / Radnóti Miklós / 1931.

Radnóti kötet.jpg
Forrás: Antikvárium.hu

De ki is volt Fenyő László, akinek a dedikáció szól? A Nyugatos írók közé tartozott, rövid ideig hivatalnokként dolgozott, a Baumgarten Alapítvány könyvtárosa volt, majd szerényen, de az irodalomból tartotta fönn magát. Válogatott verseinek szerkesztője, Komlós Aladár így jellemezte Fenyő könyvkiadási gyakorlatát: „Verseskönyveit, mint négy–öt költőn kívül e korban minden lírikus, csak saját költségén adhatta ki. Sápadt-zöld arccal, sértődött tekintettel, komor lassúsággal járt-kelt a Körúton és az Otthon-klub kártyaszobájában, s mindig magával hordott aktatáskájából árulta a példányokat.”

Éppen e sajátos könyvterjesztői gyakorlat miatt Fenyő László elég sok példányt dedikált – vagy írt alá, a megrendelő igényei szerint.

Egy Radnóti Miklós-féle dedikáció viszont ritka eseménynek számított: zsidó származása miatt nem lehetett soha könyvhéten, nemigen lehettek felolvasóestjei – verseskönyvei példányait gyakorlatilag mind elajándékozta barátainak, kollégáinak, kritikusoknak.

Az Antikvárium.hu aktuális könyvárverésén felbukkant egy Radnóti Miklósné részére készült, számozott, bibliofil példány is - Petőfi Sándor Az Apostol című műve. Az Apostolt az eredeti kézirat nyomán az 1848-as emlékbizottság hozzájárulásával és támogatásával Petőfi születése napjára és a szabadságharc századik évfordulójára adták ki.

Bergengóciában könyv.jpg
Forrás: Antikvárium.hu

Az Antikvárium.hu kínálatában egy másik könyv, Kozma Lajos és Karinthy Frigyes Zsuzsa Bergengóciában című mesekönyve is elérhető. Sokan az egyik legszebb magyar mesekönyvnek tartják, és ez egyben a magyar szecessziós könyvművészet kiemelkedő darabja is. A meseképeket a fiatal Kozma Lajos 1917–18-ban az első világháború romániai harcterén, egészen pontosan a gyimesi szoroson túli állásokban, Tatros völgyében katonaként rajzolta kisleánya, Kozma Zsuzsika számára. A kétsoros versikék megírására később Karinthy Frigyest kérték fel. A különleges mesekönyv 22 eredeti rajza az 1922-ben a Magyar Bibliofil Társaság nemzetközi mesekönyv- és illusztráció-kiállításán első díjat nyert.

A szerző, Kozma Lajos később az egyik első Kossuth-díjas lett: a két világháború közötti évtizedek egyik leghíresebb építésze, iparművésze volt, műegyetemi tanár, a magyar szecesszió egyik legeredetibb hangú képviselője. 1946-tól egyik alapító tanára, majd igazgatója lett az Iparművészeti Főiskolának. A kivételes mesekönyv előlapjára írt dedikációja is egy kollégának, Kaesz Gyulának szólt, egy másik Kossuth-díjas építész-belsőépítészhez, aki később az Iparművészeti Főiskola rektora is lett. Az ötszáz számozott példányban készült magyar nyelvű kiadásnak ez a 385. számú, Kozma Lajos által dedikált példánya kerül most az Antikvárium.hu árverésén kalapács alá.