Az erdélyi magyar képzőművészetről jelent meg album Romániában, amely több mint félezer oldalon foglalja össze az 1919-2018 közötti időszakban alkotó művészek munkáit.

A 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában projekt égisze alatt megjelent kiadvány 220 művész életrajzát és összesen 379 alkotás reprodukcióját mutatja be magyar, román és angol nyelven. A kötetben szereplő reprodukciók gyűjteménye 22 múzeum, 32 magánszemély és gyűjtő közreműködésével jött létre.

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, a kötet szerkesztője szerint az albumba beválogatott alkotók többsége olyan élet­művet tud maga mögött, amelyben az „egyszerre romá­niainak és magyarnak lenni" kettősség vállalása európai mércével mért vagy mérhető kvalitású alkotásokban való­sult meg. A szerkesztők szándéka szerint a kötet­ben szereplő képzőművészek életrajzai egyfajta romániai magyar művészlexikon szerepét is betöltik.

A műtárgyak legfőbb váloga­tási szempontja a reprezentativitás és a minőség volt, de figyeltek arra is, hogy egy-egy kiválasztott mű a létrejöttét, a nyilvánosság elé kerülését, a társadal­mi és művészetszakmai hatását tekintve milyen fontosság­gal bírt az adott helyen és időben.

A képzőművészeti album négy fejezetre bontva sorakoztatja fel a kiválasztott alkotásokat. Murádin Jenő a két világháború közötti (1919-1940) erdélyi magyar képzőművészetet dolgozza fel, Szücs György az 1940-1944-es korszakról ír, a kommunista Románia (1945-1989) magyar művészetét Vécsi Nagy Zoltán ismerteti, a rendszerváltás utáni (1990-2018) erdélyi magyar művekről Kányádi Iréne ír.

A 100 év erdélyi magyar képzőművészet című album a budapesti Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria támogatásával az Iskola Alapítvány Kiadó gondozásában jelent meg.

A nyitóképen Gy. Szabó Béla Vihar előtt (1957) című munkája.