„Isten a főtt sonkában van” – írta Hamvas Béla A bor filozófiájában, és a bor mint a szent tartományaiba repítő ital mellett is komoly érveket hozott fel. Noha ez kissé léhán hangzik, nagyon mély alaptapasztalatra világít rá. Arra a mindennapjainkhoz szervesen hozzátartozó megélésre, hogy minden, amit tapasztalunk, látunk, hallunk vagy ízlelünk, magában hordoz valami többet; valamit, aminek ő csak a jele, hordozója, előhírnöke.

És ahogyan minden kívülről jövő rendelkezik ezzel a plusszal, éppúgy mi, a (be)fogadói is: eleve többet várunk, mint amit kaphatunk, és minden élmény mögé ösztönösen odaértjük azt a bizonyos többletet, amely az igazi súlyát adja. Így aztán, noha az idén 15 éves Ars Sacra Fesztivál nevében hordozza a szentet, nem valamiféle templomfalak közé szorított kultúrafelfogást képvisel, hanem éppen az ellenkezőjét. Azt, hogy itt és most, szeptember 4-étől 12-éig mindannyian „beavatódhatunk”. Kiválogattuk a rendezvénysorozatnak azt a tíz programját, amely szerintünk a legjobb alkalmat kínálja az odaátra pillantásra.

Szakrális ábrázolások a sírkertművészetben

2021. szeptember 4. | 15 óra
2021. szeptember 8. | 15 óra
Fiumei úti sírkert, 1086 Budapest, Fiumei út 16–18.

Temetőben még a túlvilággal és az emberi élet szakrális vonatkozásaival nem számoló ember is áhítatossá válik egy kicsit, mert megérinti a létezés misztériuma. A temető csendje beszédes. És milyen jó, hogy a művészet ott is jelen van, kapaszkodót kínál! A Fiumei úti sírkertben szinte minden jelentős magyar szobrászunknak van szakrális ihletésű alkotása. A kövek „megszólalnak”, és amit mondanak, megnyugtató, örök sorsunk szép elrendeződéséről beszél.

Szent Ignác útja – Camino Ignaciano

Szent István útja – részlet a filmből. Forrás: ars-sacra.hu

2021. szeptember 4. | 17 óra
2021. szeptember 4. | 19 óra

Uránia Nemzeti Filmszínház, 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

A film Loyolai Szent Ignác megtérésének ötszázadik évfordulója alkalmából zarándoklatra hív. Sajátos kísérlet tanúivá válunk: az egykor általa bejárt úton egy mai jezsuita vezetésével négy magyar fiatal indul el, hogy ily módon a szó szoros értelmében a jezsuita rend alapítójának nyomaiba lépjen, ezáltal valamit megtapasztaljon az általa képviseltekből, a jezsuita lelkiségből, hagyományból. Zarándoklat, vallási turizmus: az utóbbi évtizedek nagy sikertörténete ez, annak minden kérdőjelével, de az útkeresés őszinte vágyának kétségtelen hitelességével.

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Itt jelentkezhet be: szentignacutjafilm@gmail.com

Jób – Az Exit Színház filmes-színházi produkciója

Jób – az Exit Színház előadása. Forrás: Lengyel Intézet Budapest

2021. szeptember 4. | 18 óra
Premier Kultcafé, 1085 Budapest, Üllői út 2–4. 

Jób könyve már több ezer évvel ezelőtt olyan kérdést boncolgatott, amely valószínűleg minden ember számára nehézséget jelent élete bizonyos szakaszaiban. Akinek jól mennek a dolgai, általában áldottnak érzi magát, függetlenül attól, hogy hisz-e valami transzcendens erőben. Az pedig, aki beteg, szerencsétlen, elhagyott, könnyen gondolhatja úgy, hogy „cserben hagyták”. És a legelemibb módon megtapasztalja, hogy a bajának – bármilyen furcsán hangzik is ez – valami szent vonatkozása, jelentése van. A krakkói Exit Színház előadásában ezt a vonatkozást az teszi kivételesen hitelessé, hogy az Isten által elhagyott Jóbot az agyi eredetű végtagbénulással élő Tomasz Balon játssza.

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Itt jelentkezhet be: budapeszt@instytutpolski.pl

Nyitott műterem Véghseő Klára festőművésznél

Véghseő Klára: 1956 – Lerombolt Divatcsarnok. Forrás: Galéria12

2021. szeptember 5. | 10–13 óra
2021. szeptember 9. | 13–18 óra
Műteremlakás, 1122 Budapest, Városmajor utca 18., 2. emelet

Véghseő Klára, mint írja, szakrális cselekedetnek, isteni adománynak tartja a festészetet, és szívesen beszélget az érdeklődőkkel a tapasztalatairól. „Az isteni részről”, amelyet ott érez a munkáiban, amelynek önmagát a médiumának tartja. Az alkotás folyamata, a közben megéltek minden szakrális vonatkozás nélkül is roppant izgalmas kérdéseket vetnek fel, hiszen valami addig még sohasem volt születésénél lehetünk jelen. Páratlan élményt kínál, ha a művész maga vezet bennünket ezen az úton.

Lángoló szív

2021. szeptember 6. | 18.30
Uránia Nemzeti Filmszínház, 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

A spanyol (angol felirattal vetített) filmdráma a profán jelenünkben ilyen-olyan módon megjelenő és ható szent múlt erejéről szól. A múltéról, amely, úgy tűnik, sokkal szentebb volt, mint a mai kor, és ellentmondást nem tűrően összekötötte az e világi boldogulást-boldogságot a jövendő odaátival. Örök kérdés, hogy több száz vagy ezer évvel ezelőtt megélt tapasztalatok és bölcsességek meddig maradnak aktuálisak és hogyan érényesülhetnek az életünkben. A film írónője számára sorsdöntővé válik egy 17. századi francia apáca látomásaival való megismerkedés: elevenné, ami régmúltnak, aktuálissá, ami letűntnek hitt.

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Itt jelentkezhet be.

Zenés imaest

2021. szeptember 7. | 19.30
Egyetemi Kisboldogasszony-templom
, 1053 Budapest, Papnövelde utca 5.

A MAGnificat együttes (amely ezen az estén héttagú zenekarrá egészül ki) produkciója két okból is roppant izgalmas. Egyrészt Dolhai Attila közreműködése miatt, akit erről a spirituális oldaláról a legutóbbi időkig nem ismertünk. A másik ok az, hogy Lambert Attila és Varga Mónika a legendás, az országúti ferenceseknél évtizedek óta zenélő Bonaergész együttes hagyományát képviselő-továbbvivő zenészek, ami az átélt hit erejével és az Istenhez tartozás magától értetődő voltával ruházza fel a dalaikat. A lelki elmélyülést a túlzás nélkül világhírű orvos Csókay András már-már fanatikus hitéről tanúskodó gondolatai segítik.

Az együttes a pandémia idején, a templomok bezárásának időszakában jött létre, és a hívek kérésének engedve, online közvetítések céljából kezdett zenélni. Tagjai kisebb csodaként élték-élik meg az egymásra találásukat, és hogy az együttműködésük tartóssá vált. Havonta egyszer Pál Feri miséin zenélnek a Babér utcában.

„Azt hiszem” – Összművészeti előadás Pilinszky János írásai nyomán

Pilinszky János 1980-ban. Fotó: MTI/Molnár Edit

2021. szeptember 8. | 19 óra
Bethlen Téri Színház
, 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.

A Dóczy Péter színész által szerkesztett összművészeti est Pilinszky világának evangéliumi tisztaságát, a Jézusnak a jobb lator iránti irgalmát állítja a középpontba, és a tánc, a zene (operaénekes, hárfa-, klarinét- és citeraművész közreműködése) révén próbálja a száz éve született és ötven éve elhunyt költő világába a nézőket bevonni. A díszletet Schaár Erzsébet szobrászművész világa ihlette, akivel a költő jó barátságban volt, és kölcsönösen hatottak egymás művészetére. Dóczy Péter már 1988 óta foglya Pilinszky életművének. A jubileumra Pilinszky száz éve száz percben címmel versfilm-összeállítást készített, amelynek napról napra feltöltött részei augusztus 20-a óta érhetők el a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház YouTube-csatornáján.

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Itt jelentkezhet be: +36 1 999 0661, jegy@bethlenszinhaz.hu

Meditatív tánc szerzetes nővérekkel

2021. szeptember 11. | 11.30
2021. szeptember 11. | 12.30
2021. szeptember 11. | 13.30
Margitszigeti víztorony, 1007 Budapest, Víztorony park

Egy rossz, a kereszténységtől idegen, de ahhoz évszázadok óta hozzátapadó hagyomány következtében sokan hiszik azt, hogy a vallásosság valami kizárólag lelki dolog, a test pedig a bűnök martaléka, de legalábbis közömbös tényező a spiritualitás szempontjából. Ám szerencsére ez változóban van, a meditációs lehetőségek megszaporodása mellett éppen a szakrális tánc újrafelfedezése révén (amely maga is egyfajta meditáció). Aki látott már szerzetes nővéreket táncolni, jól tudja, hogy valami egészen különleges: a hivatás, a napokat átszövő ima erejét közvetítő, csupa báj és áhítat alkalom résztvevője lehet, ha őket választja.

A programon a résztvevők létszáma limitált, ezért regisztrációhoz kötött. Érdeklődni a nek@szerzetesek.hu email címen lehet.

„Megújítani a megújulást”

2021. szeptember 11. | 17–20
2021. szeptember 12. | 17 óra
2021. szeptember 12. | 18 óra

2600 Vác, Március 15. tér 8.

Gospel: a műfajt és előadóit tapasztalatom szerint felekezettől függetlenül elsöprő optimizmus és a boldogság bizonyossága jellemzi. A gospel már nem csak ígér, hanem karon fog és a kör közepébe vezet, ahol barátok vesznek körül. Megújít. Képes elhitetni, hogy valami egészen új részese vagy itt és most, minden sejteddel. Ha mindezt még megtetézzük Malek Andrea és Kökény Attila közreműködésével, egy pillanatig sem kérdéses, hogy szeptember 11-én és 12-én Vácon az Ars Sacra legforróbb pillanatai várnak.

Zsidó vagy keresztény: Róth Miksa vallásai

Róth Miksa, Székely Aladár felvétele. Forrás: Wikipédia

2021. szeptember 11. | 14 óra
Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, 1078 Budapest, Nefelejcs utca 26.

A világhírű mozaik- és üvegművész világát átszövik a bibliai és a keresztény motívumok, alkotásaival jelen volt az 1938-as eucharisztikus világkongresszuson. Házasságához kapcsolódva megkeresztelkedett, mégis a zsidótörvény szankciói sújtották. Milyen volt a valláshoz, hithez, zsidóságához és kereszténységéhez való személyes viszonya, és ez hogyan jelenik meg a műveiben? Az emlékházba látogatókat a páratlan jelentőségű életműnek máskor nem tárgyalt, az emberi, magánéleti összetevőt is figyelembe vevő tárlatvezetéssel várják.

Nyitókép forrása: Magyar Kurír