Shakespeare életére vonatkozóan a hiteles történeti források eléggé szórványosak: többek között születésének pontos dátuma is ismeretlen, bár elég valószínű, hogy április 23-án született. 52 évvel később ugyanezen a napon halt meg, a különleges egybeesés pedig csak növelte a híres drámaíró mítoszát.

Shakespeare egy angol kisvárosban, Stratford-upon-Avon-ben született, egy jómódú kereskedő, John Shakespeare és egy kisbirtokos leánya, Mary Arden gyermekeként.

18 éves korában feleségül vette a nála nyolc évvel idősebb Anne Hathaway-t, aki ekkor már három hónapos terhes volt. 1583. május 26-án Stratfordban megkeresztelték elsőszülött lányát, Susannát, 1585 februárjában pedig az ikreket: Hamnet-et és Judithot. Hamnet 11 éves korában, egy ismeretlen betegség következtében meghalt, egyes források szerint ez is szerepet játszott a Hamlet megalkotásában.

 

A drámaíró neve 1592-ben bukkant fel először a londoni színházi körökben. Az ezt megelőző szakaszt az irodalomszakértők az információ hiánya miatt ?elveszett évek?-nek nevezik, és életrajzírói ennek az időszaknak tulajdonítják kétes szerzői eredetű munkáit is. Ezekről az évekről különböző legendák keringenek: első életrajzírója szerint Shakespeare Stratford-upon Avon-ból Londonba menekült, hogy elkerülje az ellene indított bűnvádi eljárást, melyben őzek orvvadászatával vádolták. Egy másik történet szerint Shakespeare Londonban a színházpatrónusok lovai ellátásával kezdte színházi karrierjét, és azt beszélték, hogy vidéki tanító is volt egy darabig.

1585 és 1592 között kezdte meg karrierjét Londonban, mint színész és író, majd résztulajdonosa lett The Lord Chamberlain's Men nevű színtársulatnak, melyet 1603-tól The King's Men-nek neveztek el, az I. Erzsébet halálát követően trónra lépő I. Jakab adományának köszönhetően.

 

William Shakespeare munkái 1588 és 1616 között születtek, bár az egyes művek keletkezésének ideje, és így azok sorrendje is bizonytalan.

Hogy pontosan mikor kezdett el írni, homályba merült, de korabeli utalások arra mutatnak, hogy néhány darabja már 1592-ben színre került Londonban. 1598-ra neve már ismertté vált, és megjelent a darabok címoldalain is. Színészi munkáját saját és mások darabjaiban színdarabírói sikerei ellenére sem adta fel. Idejét rendszerint megosztotta London és Stratford között.

1599-ben egy színésztársulat tagjai a Temze folyó déli partján megépítették saját színházukat, melyet Globe névre kereszteltek. Ez volt Angliában az első színház, melyet színészek építettek színészek számára. A Globe színház 1599 őszén nyílt meg, a Julius Caesar-ral az elsőnek bemutatott darabok között. Shakespeare legtöbb és legnagyobb színdarabját a Globe számára írta.

A legtöbb kritikus szerint Shakespeare művészetének csúcspontját tragédiáival érte el. Hamletet ? első tragédiája hősét ? többször emlegetik világszerte, mint bármely más Shakespeare-alakot.

Shakespeare 1611 körül visszavonult Stratford-ba, és haláláig itt is maradt.

A Stratford-upon-Avon-beli Holy Trinity templomban temették el. A sírja mellett álló mellszobra alkotás közben ábrázolja a költőt. Minden évben, Shakespeare születésének ünnepén, új lúdtollat helyeznek a szobor kezébe.

Sírja kőfedelén a felirat megátkozza mindazokat, akik csontjait megkísérelnék eltávolítani nyughelyéről. A népszerű legenda úgy tartja, hogy Shakespeare teste mellé kiadatlan műveit is eltemették, erre azonban senki nem talált még bizonyítékot. A sírt a Shakespeare által írt sírfeliratban foglaltaknak megfelelően, az elmúlt századok folyamán egyszer sem nyitották fel.

 

Forrás: wiki