A magyar történelemmel és kultúrával szorosan összefonódó pálosok történetének felelevenítése, irodalmi vonatkozásaik összegyűjtése most Pálos olvasókönyv címmel egy új, gazdag gyűjteménnyel gyarapodik a Magyar Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) együttműködésének újabb eredményeként.

Az OSZK és a Magyar Pálos Rend közötti évtizedes együttműködés eredményeképpen valósult meg 2012-ben az OSZK támogatásával a pálos rend történetét bemutató kiállítás Márianosztrán, valamint 2014-ben közös rendezésben a Pálosaink, a fehér barátok című művelődéstörténeti, kultúrtörténeti kiállítás. Az OSZK-ban újult meg a magyar nyelvemléket is tartalmazó, Częstochowában, a pálos rendi generális székhelyén őrzött latin nyelvű kódex. Az együttműködési megállapodást 2022 nyarán a nemzeti könyvtár megújította a Magyar Pálos Renddel, a kötet ennek jelenti újabb mérföldkövét.

A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesrend történetét, kiemelkedő alakjait irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. Lapjain pálosoktól és pálosokról olvashat az érdeklődő. A kötetben teljes művek és részletek egyaránt szerepelnek.

A pálos szerzők, köztük Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Verseghy Ferenc és Virág Benedek művei mellett a rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől olvashat az érdeklődő Arany Jánostól Kosztolányi Dezsőn és Weöres Sándoron át Szepesi Attiláig, Jókai Mórtól Gárdonyi Gézán és Márai Sándoron keresztül Tandori Dezsőig.

A pálos rend és az OSZK közös kiadásában megjelent antológia célja az ismeretterjesztés, az érdeklődés felkeltése pálos szerzők művei, illetve pálosokhoz kapcsolódó irodalmi művek és ezen keresztül a rend iránt, ugyanakkor az összeállítók célja az is, hogy a 21. században további pálos és pálos ihletésű művek gazdagítsák majd a magyar irodalmat.