A levéltár több mint három évtizedes magas színvonalon végzett szakmai munkájával, az egyetemi életbe és kutatásba való kiemelkedő beágyazottságával, magas szintű tudományos munkájával, színvonalas kiállításaival, konferenciáival és kiadványaival, kiemelkedő szolgáltatásaival érdemelte ki a díjat

Az elismerést – 2012. évi alapítása óta immár tizenegyedik alkalommal – az adott évben kiemelkedő szakmai tevékenységet folytató levéltári intézménynek ítéli oda a Magyar Levéltárosok Egyesülete. A díjátadót a Nyitott Levéltárak programsorozat kiemelt részeként tartották meg, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a nemzeti örökség egyedi és pótolhatatlan részét képező levéltári anyag hasznosulásához, a népszerűsítse a maradandó értékű iratok felhasználási módjait, valamint ismertebbé tegye a levéltári munkát. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a díjazottat páratlan évben a kis levéltárak, azaz városi, egyházi és felsőoktatási intézmények köréből választja, páros évben a nagy létszámmal működő szervezetek pályázhatnak.

A Corvinus Egyetem levéltárában az iratok terjedelme 900 iratfolyóméter, amelyet aktívan gondoznak a szervezet elhivatott munkatársai annak érdekében, hogy a forrásanyag könnyen elérhető legyen az érdeklődő kutatók, hallgatók számára. 

A Corvinuson őrzött levéltári anyag legrégebbi irata 1891-ből való. Az állomány saját hivatali iratokból és az intézményhez kapcsolódó magándokumentumokból áll, egyharmad részét a hallgatói tanulmányi nyilvántartások (törzskönyvek, államvizsga-jegyzőkönyvek) teszik ki. 

Emellett ötezer fotó, valamint több professzori hagyaték, köztük Andorka Rudolf, Szabó Kálmán rektorok, Germanus Gyula kutató hagyatéka is itt található. A levéltár munkatársai 2018 óta oral history archívumot is felépítenek, őriznek beszélgetést például Berend T. Ivánnal, Jeszenszky Gézával, Király Júliával, Surányi Györggyel, Simai Mihállyal, Chikán Attilával, Rostoványi Zsolttal. A Corvinus levéltári munkatársainak szerkesztésében tavaly több mint 500 oldalas színvonalas egyetemtörténeti monográfiát is publikáltak. A levéltár vezetője, Zsidi Vilmos 2020-ban megkapta a Pauler Gyula-díjat, ami a szakmában elérhető legmagasabb állami kitüntetés. Jelenleg az 1920 és 1948 közötti hallgatói történeti adatbázis összeállításán és a vezető testületi ülések jegyzőkönyveinek digitalizálásán dolgoznak.

Fotó: Becker Elisa / Budapesti Corvinus Egyetem