fbpx

Az MMA állásfoglalása a könyvrongálással kapcsolatban

A Magyar Művészeti Akadémia állásfoglalást adott ki a könyvrongálással kapcsolatban, melyet alább változtatás nélkül közlünk.

A Magyar Művészeti Akadémia elnökségének álláspontja szerint egy országgyűlési képviselő által elkövetett könyvrongáláshoz kapcsolódóan az elmúlt héten lezajlott eseményekkel kapcsolatos történések és az ezzel összefüggő diskurzus – Akadémiánk posztumusz tiszteleti tagjának meseíró munkássága felületes és félreértelmezett elemzését, illetve egy köztiszteletben álló pszichológus álláspontjának a nyilvánosság előtt zajló vitáját is érintően – nem a rendszerváltozás óta eltelt 30 évben kialakult értékeken alapul. Ugyanis egyszerre rombolja a vélemény- és szólásszabadság, az érdemi szakmai párbeszéd és politikai vita lehetőségét és gyakorlati megvalósulását mindezek folyamatos összekeverése.

Hazánkban a politikai, esztétikai és társadalmi viták lefolytatásának és elrendezésének szép példája a rendszerváltás előtti köztéri szobrok egy részének szoborparkba történő elhelyezése – azok rongálása és megsemmisítése helyett.

A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége szerint – ennek a méltányos és kulturált megközelítésnek elvi analógiájára építve – a kisgyermeki életkorban a különféle kisebbségekhez való viszonyulás folyamatának kialakításában és módjának meghatározásában az állam által meghatározott jogszabályi keretek között – mindenekelőtt – a felelősségteljes szülői magatartásnak van kiemelkedő szerepe. Az állam által meghatározott általános keretek között a szülők alapvető joga és kötelezettsége meghatározni azokat a konkrét feltételeket, amelyek között gyermekük testi-érzelmi-erkölcsi fejlődését leginkább biztosítva látják.

Mindezek érvényesülése mellett legalább ilyen súllyal esnek latba az adott problémakör kapcsán az Alaptörvénynek a család mint a nemzet fennmaradásának alapját jelentő egység védelmére – s egyúttal a családi kapcsolat alapjául szolgáló házasságra és a gyermek-szülői viszonyra – vonatkozó rendelkezései. A családok védelme és a kisebbségekhez való felelősségteljes viszonyulás nem egymással konkuráló fogalmak, az egyik érték érvényre juttatása a másik rovására biztosan nem történhet.

Az emberi méltóságból fakadó szabadságunk csak másokkal együttműködésben bontakozhat ki. Ennek az együttműködésnek az egyik legfontosabb eleme a család. Közéleti vitáinkat is ezeknek a szempontoknak a messzemenő figyelembevételével, a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd keretei között kell lefolytatnunk. Kizárólag így maradhatnak meg olyan értékek – vagy így teremthetünk olyan új értékeket –, amelyek egyszerre egyetemesek, egyúttal a nemzet minden tagja számára elfogadhatóak, s amelyeket valóban érdemes utódainkra hagyományozni.

A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége szerint ezen szellemiséghez szükséges visszatérni.

A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége

Fotó: Az MMA székháza. Forrás: MTI/Balaton József

A rovat további cikkei