Az először 1897-ben megjelenő kétkötetes Klasszikus Arany Biblia kiállításában is ritkaság. Ez az első olyan magyar bibliakiadás, amelyet színes képekkel illusztráltak.

A kötetpárban híres festőművészek, többek között Tiziano, Rubens, Raffaello, Leonardo Da Vinci, Rembrandt bibliai eseményeket megjelenítő képeinek reprodukciói szerepelnek. Az antikvárium.hu online aukcióján az Arany Biblia 1 millió 960 ezer forintért cserélt gazdát.

Szenczi Molnár Albert Az mi urunc Jesus Christusnak uy testamentoma című kötete az árverésen másfél millió forintért kelt el. Az 1607-ben megjelent kötet az Újtestamentumot és a Szent Davidnac soltari... című zsoltároskönyvet tartalmazza.

A hóhér kötele Petőfi Sándor egyetlen regénye, amit 1846-ban szülei szalkszentmártoni fogadójában írt. A regényben egy hetvenéves aggastyán, Andorlaki Máté mondja el élete történetét, amelyben szerelem, gyűlölet, bosszú és vérmes fordulatok egyaránt megtalálhatók. A kötet 700 ezer forintért cserélt gazdát.

A tájékoztatás szerint Antonio Bonfini Historia Pannonicája 191 ezer forintért kelt el az aukción. Bonfini Mátyás király megbízásából, 1488-ban kezdett bele az eredetileg Rerum Hungaricum decades [A magyar történelem tizedei] című történelmi munka megírásába, amelynek vezérfonala a Thuróczy-krónika volt. Az itáliai humanista csaknem egy évtizedig, 1497-ig dolgozott a művön, ami évszázadokra meghatározta a magyar múltról való felfogást. A most felbukkant, kölni kiadású példány 1690-ben jelent meg.

Az árverésen jól szerepelt még Fekete István 1965-ös Vuk című könyvének dedikált első kiadása, valamint a Csí 1944-es kiadása, és 42 ezer forintért cserélt gazdát Csukás István Oriza-Triznyák – Mirr-Murr kalandjaiból című könyve.

Nyitókép: Dedek Crescens Lajos és Hock János: Klasszikus Arany Biblia I-II.