Miklós Péter, a múzeum szakmai tanácsadója a tárlat anyagát bemutató sajtóbejáráson azt mondta, Dömötör János az 1940-es évek közepétől 2009-es haláláig meghatározó szervezője volt Hódmezővásárhely kulturális életének, múzeumigazgatóként és művészeti íróként nagyon sokat tett azért, hogy a város képzőművészeti hagyományai országszerte ismertté váljanak.

Előbb a város kulturális tanácsnokaként, majd a helyi művészeket és értelmiséget összefogó Tornyai Társaság titkáraként dolgozott, majd 1961-től három évtizeden át vezette a múzeumot. Egyik kezdeményezője, majd csaknem harminc éven át kurátora volt a Vásárhelyi Őszi Tárlatnak – közölte a szakember.

Miklós Péter kifejtette, bár Dömötör János az írásaiban, a kiállításmegnyitóiban mindig hangsúlyozta az alföldi festészet realista hagyományait, rendkívül nyitott volt más irányzatok iránt is. Befogadta – mások mellett – az egyedi látásmódú, a realizmussal semmikép nem rokonítható stílusú festőművész Tóth Menyhértet, és 1969-ben kiállítást rendezett Hódmezővásárhelyen Picasso grafikáiból és kerámiáiból.

A tárlaton Dömötör János személyes tárgyai, az általa szervezett kiállítások plakátjai mellett olyan képzőművészeti alkotásokat és műtárgyakat mutatnak be, melyek igazgatása idején kerültek a közgyűjteménybe. Látható több olyan portré, amelyet művészbarátai festettek vagy rajzoltak az igazgatóról, egy 15. századi, Ulászló által adományozott oklevél, amelyet Dömötör János vásárolt meg a közgyűjtemény számára, valamint egy Picasso-nyomat, amelyet 1965-ben kapott ajándékba a franciaországi Vallauris-ban.

Bernátsky Ferenc helytörténész-muzeológus elmondta, hogy 1963-ban Dömötör János hívta életre a múzeum helytörténeti gyűjteményét, melyet nyugdíjba vonulása után is, egészen 2002-ig vezetett. Irányításával mintegy nyolcezer műtárgy került a múzeumba. Általa lettek országosan ismertek Plohn József fényképész néprajzi tárgyú felvételei és a fotósorozat, amelyet az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vásárhelyi veterán honvédeiről készített.

Dömötör János irányításával a múzeum 480 kiállítást rendezett, és emellett az országban csaknem száz tárlaton mutatta be a kortárs alkotókat és a vásárhelyi képzőművészet olyan klasszikusait, mint Tornyai János vagy Endre Béla.

Fotók: Tornyai János Múzeum