November 24. és 2023. január 29. között látogatható az Életgazdagság című kiállítás a Pesti Vigadóban.

Az Életgazdagság cím Andrásfalvy Bertalantól származik, és jól tükrözi a néphagyományban gyökerező alkotóerőt. A kiállítás – a Pesti Vigadó kiállítótereinek sajátosságait is figyelembe véve – hármas tagozódású: az Isten, haza, család hármas egysége köré szerveződik. Ennek megfelelően három jól elkülönülő, de egymásból következő és egymáshoz kapcsolódó térben rendezték el a magyar hagyományban gyökerező alkotásokat.

A kiállítók közt az MMA Népművészeti Tagozatának akadémikusai, köztestületi tagjai, ösztöndíjasai, illetve az akadémikusok által javasolt kiemelkedő alkotók, köztük a népművészet mesterei és ifjú mesterei, népi iparművészek szerepelnek.

A tárgyalkotó népművészet minden területéről érkeznek alkotások: babakészítők, bőrművesek, bútorfestők, csipkekészítők, csuhéfonók, ékszerkészítők, fafaragók, fazekasok, gyöngyfűzők, hangszerkészítők, harangöntő, hímzők, keramikusok, kosárkötők, kovácsok, lószőrékszer-készítő, nemezkészítők, szövők, tojásírók és viseletkészítők tárgyait láthatják a kiállításra ellátogatók.

„Istenem, Istenem, szerelmes Istenem”

Az első egységben az istenhithez, a kereszténységhez és az ősi magyar hitvilághoz kötődő alkotások kapnak helyet. Jellemzően szakrális, templomi tárgyak, úrasztali és oltárterítők, más templomi kelmék, keresztek, szertartási edények, festett mennyezetkazetták, bútorok, illetve a hitélethez köthető házberendezések, szent sarok, valamint az évköri ünnephez, szokásrendhez kötődő tárgyak, viseletek.

„Hazám, hazám, csendes hazám”

A magyarsághoz, történelmünkhöz, nemzeti ünnepeinkhez
kötődő, nemzeti jelképeinket bemutató, hazaszeretetet kifejező alkotások helye
ez, például szabadságharcainkra emlékező tárgyak, bútorok, edények, ütőfák,
pásztortárgyak, viseletek.

„Rózsám, rózsám, édes rózsám”

A legnagyobb teret a legkisebb közösség: a család, az egyéni élet kapja a kiállításban. Itt kaptak helyet az emberélet fordulóihoz, a születéshez, gyermekkorhoz, szerelemhez, párválasztáshoz, a családi élethez és a halotti szokásrendhez kötődő tárgyak.

Nyitókép: festett lécvázas szék részlete. Fotó forrása: MMA