A pályázati forrásból megvalósuló ELDORADO rendszer - Elektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Dokumentumtára - a magyar könyvtárak új szolgáltatása, amely minden érdeklődő számára jogszerű hozzáférést biztosít a digitális dokumentumokhoz, a könyvtárak gyűjteményeiben található művekhez, mindenekelőtt azokhoz a kiadványokhoz, amelyekhez hagyományos kereskedelmi csatornákon keresztül nem lehet hozzájutni. Az ELDORADO felhasználója lehet bármely állampolgár, függetlenül attól, hogy valamely könyvtár beiratkozott olvasója-e vagy sem.

 

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a utolsó, programot elindító kattintás előtt arról beszélt, mennyire fontos az olvasás népszerűsítése, és a közművelődésnek az az esélyteremtése, hogy minél többekhez eljuthasson az olvasás élménye. Mint mondta, ennek kell korunk valóságává válnia, még inkább, mint eddig, amiben a nemzet könyvtára természetesen kulcsszerephez jut, de ugyanilyen fontos a regionális könyvtárak, valamint azoknak a kis fiókkönyvtáraknak a feladata is, amelyekből több mint 600 újult meg az elmúlt néhány évben.

 

?Mindannyiunk értéke a könyvtár használata, és annak tudata, hogy itt találjuk meg a valódi értékeket. Ez nem szabad hogy elvesszen. Ahogy nem veszett el a reneszánsz humanizmusban, a reformkorban, a 20. században, nem veszik el a digitalizáció korában sem. A kulturális kormányzat célja az, hogy ennek az üzenetnek, értékátadásnak a feltételeit biztosítsa. Amikor az OSZK a 21. század elvárásaihoz és kihívásaihoz igazította az ELDORADO megvalósítását, a hozzáférés és az olvasás megszerettetése újabb lendületet kapott most, a 21. században ? ? fogalmazott Hoppál Péter.

Fotó: Nagy Mihály