Vékony Dorottya munkáiban visszatérően foglalkozik a test tematikájával, legyen szó a sajátunkról, a másokéról vagy a kollektív testtudatról. Átlagos eltérés című kiállítása egyszerre teszi a nézőt megfigyelővé és megfigyeltté. A tárlaton a testtel kapcsolatos személyes történetek, kritikai megfigyelések ugyanúgy helyet kapnak, mint az absztrakt tárgyak, az egybefonódott, szoborszerű testek.

A tárlat kisebb egységekre bontható, az egyes terekben elhelyezett munkák más-más aspektusból vizsgálják, miként tudjuk testünket a lehető legtárgyilagosabban leírni, az intimitás hiányában reprezentálni. Az alkotó ezekben az „anti-intim” állapotokban az vizsgálja, hogy a tényleges fizikális kiterjedésünk mennyi finom és bonyolult kapcsolatot alakít ki környezetünkkel, illetve a társadalmi elvárások hogyan alakítják külsőnket.

When it happened I was there részlet a sorozatból

Vékony Dorottya (1985) munkáiban megjelenő testképek a világgal, a környezettel és az önmagunkkal való viszony primer tükrei. Egy olyan térkép, amely magán hordozza történelmünket, korunk lenyomatait, személyes történeteinket.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megszülető kiállítást Oltai Kata művészettörténész nyitja meg. Kurátor: Bencze Péter.