A külföldön bevált jó gyakorlatok megismerése, valamint a nemzetközi kapcsolatok építése volt a célja a Cselekvő közösségek projekt keretében szervezett külföldi tanulmányutaknak.

Az Európai Unió tagállamaiba szervezett négynapos szakmai
tanulmányutakat a Cselekvő közösségek aktív közösségi szerepvállalás
(EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt európai uniós projekt vezetője, a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. A
tapasztalatszerzésre és a bevált intézményi működtetések
tanulmányozására a három év alatt közel 240 kulturális szakembernek
nyílt lehetősége.

A tanulmányutakon Budapest és Pest megye kivételével településenként két fő vehetett részt. A 12 út során összesen 14 országot – köztük Észtországot, Ausztriát, Németországot, Csehországot, Hollandiát és Belgiumot – látogattak meg a mintegy 150 hazai településről érkezett résztvevők.

A tanulmányutakon a kulturális közösségek, intézmények és civil szervezetek tagjai, szakemberei, az önkormányzatok képviselői, valamint a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázatának nyertesei vehettek részt. A résztvevők a múzeumokban, könyvtárakban, kulturális intézményekben, civil szervezeteknél tett látogatások során figyelhették meg a társadalmi kérdések helyi megoldásait, illetve ismerhették meg az ottani közösségi jó gyakorlatokat.

A 2018 júliusa és 2019 nyara között szervezett
utakon szerzett tapasztalatok megosztására nagy hangsúlyt fektettek a
szervezők annak érdekében, hogy az azokon szerzett tudás minél szélesebb
körben hozzáférhetővé váljon, és a látott gyakorlatokat minél többen
átvehessék saját lehetőségeiknek, igényeiknek megfelelően. Ennek
érdekében a résztvevőknek, megadott szempontok alapján, részletes
útibeszámolót kellett készíteniük. A tanulmányutakról készült
beszámolókat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ által gondozott „Múzeumi Iránytű”
kiadványsorozatának, „Európai múzeumok közösségi részvételi gyakorlatai”
című, 18. száma foglalja össze. A kötet online formában is megtalálható
a Cselekvő közösségek projekt honlapján. (https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/szakmai-folyoiratok-tematikus-kulonszamai/#tab-id-3)

A Cselekvő közösségek projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi
Oktatási és Módszertani Központ vezetésével, az NMI Művelődési Intézet
és az Országos Széchenyi Könyvtár konzorciumi együttműködésével valósult
meg 2016. szeptember 15 és 2019. szeptember 15. között.

lablec