137 évvel ezelőtt ezen a napon Barabás Miklós festőművészt vaskorona-rendjellel tüntették ki. Az ünnepséget technikai okok miatt elhalasztották.

1883-ban a Fővárosi Lapok és a Vasárnapi Újság is beszámolt arról, hogy a Képzőművészeti Társulat aznapi közgyűlésén „egy kis ünnepély” is volt: „Ipolyi Arnold püspök elnök átnyújtotta Barabás Miklós veterán festőművészünknek a közoktatási miniszter megbízásából a vaskorona-rendjelt, melylyel ő felsége a művészt kitüntette. Az elnök szokott ékesszólásával kiemelte, hogy >a fejedelmi kitüntetés legméltóbban érte félszázadot meghaladott pályáján< a művészt. A választmány tagjai lelkesen megéljenezték az ősz művészt, ki meghatottságában szótlanul, mély meghajlással nyilvánitá köszönetét.” 

Az Írók és művészek köre ezen alkalomból egy estélyt is szeretett volna rendezni Barabás Miklós „jeles veterán festészünk tiszteletére”, azonban azt végül technikai okok miatt április 7-re halasztották.

Forrás: Fővárosi Lapok 1883. 03. 17. /64. szám és Vasárnapi Újság XXX. évfolyam 10. szám

Nyitókép: Than Mór Barabás Miklós műtermében (1847)