A kurzus célja, hogy a tollforgató hajlamú jelentkezők belülről szemlélve ismerkedjenek meg azzal a közeggel, amelyről majd tudósítanak és véleményt formálnak a médiában; bepillantást nyerjenek a színház és cirkusz munkájába, az előkészületi és a próbafolyamatokba. A program keretében kiemelt figyelem irányul a határainkon kívül dolgozó magyar társulatok alkotásaira, az előadásnéző turnékra, fesztiválokra.

Felhívás célcsoportja

A Felhívás keretében, magyarországi felsőoktatási intézménnyel aktív hallagatói jogviszonyban álló fiatalok jelentkezését várjuk. A programban résztvevők várható száma: 10 fő.

A program és az elvárások bemutatása

A színházlátogatások, az elméleti órák és a tollforgatói gyakorlatszerzés alkalmai egymásra épülve alkotják a programot, aminek eredményeként a résztvevők már a kurzus folyamán publikálási lehetőséget kapnak.

A program keretében:

• Elméleti és stílusgyakorlati képzésen vesznek részt a kiválasztott jelentkezők az OSZMI-ban.

Lehetőségük nyílik a vidéki és határon túli színházak közös látogatására.

• Szemléző, elemző-értékelő, kritikai publicisztikát, művészportrékat, interjúkat írhatnak; készíthetnek színházi és cirkuszi próbákról, előadásokról képriportokat, videoklipeket vagy egyéb audiovizuális sajtóterméket.

• A kurzus végén a legjobb írásokat a PIÜ nyomtatott vagy online kiadványaiban megjelentetheti. A felhasználás részleteit a PIÜ a szerzővel kötött külön megállapodásban rendezi.

• A program eredményes teljesítést követően ajánló igazolást állítunk ki.

• A pandémiára tekintettel, az elméleti képzés online formában való megvalósításának feltételei biztosítottak. A kiválasztott jelentkezőkkel szembeni elvárások:

• A színház- és/vagy cirkuszművészet világa iránti igaz érdeklődés, amely a kurzus alkalmaihoz való nagyfokú alkalmazkodóképességben és a programokon való részvételben nyilvánul meg.

• Az elméleti órákon való részvétel. Ezekre egyetemi vizsgaidőszakon kívül, hétköznap délutánokon vagy a program keretében megvalósuló külső helyszíneken való tartózkodás idején kerül sor. A határon túli és a nem-budapesti jelentkezők számára az Online részvétel biztosított. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az összes elméleti óra 30%-át meghaladó igazolatlan, vagyis a kiválasztott jelentkezőnek felróható okból történő távolmaradás a programból való azonnali kizáráshoz vezet, és az addig folyósított ösztöndíjat vissza kell fizetni.

• A megbeszélt kéziratok határidőre történő leadása. A stílustanárok egyéni foglalkozás keretében segítenek a benyújtott dolgozatok publikálhatóvá tételében.

A felhívás keretében biztosítható összeg A kiválasztott jelentkezők a program ideje alatt havi bruttó 300 000 Ft ösztöndíjban részesülnek, amennyiben eleget tesznek a Felhívásban és a velük kötött szerződésben foglalt kötelezettségeiknek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a felhívás keretében nyújtott ösztöndíj nem azonos a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített ösztöndíjakkal, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

A felhívásból kizártak köre

A Felhívás keretében kizárólag az 1. Felhívás célcsoportja pontban megfogalmazott feltételeknek megfelelő jelentkezők pályázhatnak.

A felhívás keretfeltételei

A Felhívásra rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 56 000 000 Ft. 3 A Felhívásra történő jelentkezés beadási határideje: 2020.12.21. éjfél Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Személyes elbeszélgetés (opcionális) időpontja: 2021.01.07.-2021.01.13. (A pontos időpontról külön értesítést kapnak. Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2021.01.20. A szakírói kurzus várható kezdő időpontja: 2021.02.15. A PIÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

A jelentkezés formai követelményei, dokumentuma

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet) aláírt, PDF formátumban; • Önéletrajz és rövid motivációs levél (megjelent írások elérhetőségének feltüntetésével) PDF formátumban; • Felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás (2020/21 I. félévre vonatkozó) PDF formátumban; • 2 írásmű (bárhol megjelent vagy jelen Felhívásra szánt kézirat) az alábbiak szerint: – legfeljebb 3500 karakter terjedelmű értékelő dolgozat egy színházi/cirkuszi előadásról és – egy színházi szakemberrel (művésszel) készített rövid interjú.

A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címekre: Kresz Alexandra: kresz.alexandra@oszmi.hu; Csekő Valéria: cseko.valeria@oszmi.hu

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. Azok a pályázatok, ahol a fenti dokumentumok nem kerülnek egy e-mailben és egyidőben megküldésre a jelentkezési határidőig, bírálat nélkül kizárásra kerülnek a Felhívásból. Erről külön értesítést nem kap az érintett jelentkező.

A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PIÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PIÜ ügyvezetője hozza meg. A kiválasztott jelentkezőkkel a PIÜ szerződést köt a program idejére.

Egyéb információk

Amennyiben kérdésük merül fel a Felhívásban foglaltakkal kapcsolatban, azt a 6. A jelentkezés formai követelményei, dokumentuma pontjában feltüntetett elérhetőségeken jelezhetik.

A jelentkezési adatlap és adatvédelmi tájékoztató itt található.

Fotó forrása: MTA Irodalomtörténeti Intézet