Az első könyveseket kiadó sorozatukban jelent meg Urbán Bálint Oscuro című kötete, amelynek főhősei, William S. Burroughs és Kurt Cobain az „inverz paradicsomot”, az elszemélytelenedés misztériumát keresik.

„Urbán Bálint egy olyan úton kíséri őket végig, amelyen a magyar irodalomban eddig kevesen indultak el” – írta a fülszövegben Földényi F. László.

Marcutiu-Rácz Dóra sodró, alulstilizált esszéversekben feszegeti az érzékenység határait a Már minden nő hazament című verseskötetében. Társadalmi közhelyekkel kapcsolatban tesz fel kényelmetlen kérdéseket, de közben egy pillanatra sem felejti el, hogy ő maga is a társadalom tagja. Elismeri a szorongását, de nem oldódik fel a kilátástalanság langyos vizében.

André Ferenc és Horváth Benji válogatásában jelent meg a Címtelen földFiatal erdélyi metamodern líra című antológia, amely 26 fiatal költőtől tartalmaz verseket. A fülszöveg szerint a kötetben szereplő szerzők közös tapasztalata a kisebbségi, kelet-európai szorongás. Többlakiságuk és többnyelvűségük létbizonytalanságot eredményez, ám a reflektív figyelem és a poétikai diverzitás termékeny táptalaja is. A kötetet a FISZ az Erdélyi Híradó Kiadóval közösen jelentette meg.