fbpx

Ilyen volt az idei Dél-balatoni Kortárs Alkotóműhely

Július 31. és augusztus 13. között tizenöt művész alkothatott szabadon Szinyova Gergő mentorálása alatt. A művésztelepet közös kiállítás zárta.

A Balaton melletti Szólád hatodik alkalommal adott otthont a kéthetes, mostanra már nemzetközivé vált művésztelepnek, ahol tizenöt művész találkozhatott egymással és alkothatott a megadott témák mentén.

A művésztelep szervezői elmondták: a jelentkezők és a résztvevők listájából is látszik, hogy az alkotóműhely ismertsége fokozatosan növekszik, beágyazottsága a művészeti szcénába egyre erősebb.

A témákat kijelölő és a művésztelepet mentoráló Szinyova Gergő a záró kiállítás megnyitóján elmondta: „Csupán annyi volt az elvárásom, hogy az itt alkotó művészek elszántan és involválva alkossanak e két hét során, tovább bővítve azt a szakmai koncepciót, amit a hétköznapokban is koncepciózusan visznek”. Hozzátette: nemcsak az egyéni alkotómunka volt termékeny, hanem a közösen eltöltött esték is, a kötetlen beszélgetések és a szakmai diskurzusok. „A művészek mindennap prezentációt tartottak, bemutatták saját alkotói praxisukat, amelyekről aztán közösen folyt tovább a szó.” E két hét alatt alkotói barátságok, szakmai kapcsolatok is születtek, amelyek feltételezhetik a későbbi közös munkát is.

Szinyova Gergő a kiállítás megnyitóján

A tizenöt művész többnyire festményeket készített, jellemző volt, hogy triptichonokban fogalmazták meg mondanivalójukat. Két témához lehetett kapcsolódni: a politikai korrektség, valamint az öröm és élvezet tematikáját lehetett körüljárni. A szervezők elmondták, hogy változatos, de egyaránt kvalitásos munkák készültek, a művészek komolyan vették ezt a két hetet, és elkötelezetten alkottak.

Katarina Balunova (SLO) utópisztikus érzeteket keltő, sötét és borongós hangulatú kompozíciói különféle geometrikus elemekből álltak össze. A homogén színfoltok, a neonos színek, a vékony vonalak a számítógépes esztétikát idézik, miközben képei a geometrikus absztrakt festészeti hagyományba is illeszkednek.

Leila Bartell (GB/SLO) expresszív, repetitív ecsetnyomokból alkotta meg a kompozíció alsó layerét, amelyre azután széttört cserépdarabokat applikált. Ezek jelölik az individuumokat, a társadalom fragmentumait, amelyek olykor ősrobbanásszerűen széttartanak egymástól, máskor pedig közelítenek egymás felé, végül egy közösséggé állnak össze.

A művészek a megnyitón

Fazekas Dániel az érme és az emoji összemontírozásával hozta létre absztrakt figuráit, amelyeket digitálisan dekonstruált, torzított és módosított, majd plottervágó segítségével vitt fel a vászonra. A gyermekkori traumákat feldolgozó sorozatába illeszkedő művek geghalmazként érvényesülnek, teli vannak cinizmussal, ami közösség és az egyén viszonyára adott reflexióként értelmezhető.

Friedrich Barnabás három festménye a voyeurizmus kérdését járja körül: a néző azt érzi, mintha egy ablakrácson tekintene be egy lakásbelsőbe, ahová nincs bejárása. Az enteriőrök egy szegényes környezetet láttatnak, minimális berendezéssel. Friedrich tulajdonképpen ezekkel a művekkel a művészet szerepére kérdez rá: vajon képes-e egy kortárs műalkotás arra, hogy társadalmi problémákra világítson rá, esetleg, hogy meg is oldja azokat?

Friedrich Barnabás a képeivel, háttal Ódor Bence

Florence Giuca (FR) elkent ecsetvonásokból megszülető kompozíciói szimbolista képek: a témát a vallási közösségek megszületése felől értelmezte. Az egyének összekapcsolódásának művei ezek, amelyek az ego háttérbe szorulásának fontossága mellett szólnak. A csendes, lassú képek az örömről, a reményről, a közösségekbe vetett hitről és az elengedésről egyaránt mesélnek.

Herbert Anikó Haniko merített papírból és textilből készített helyspecifikus installációja az örömszerzés témáját járta körül, ahogyan két táblaképe is, amelyek a japán metszetek érzékeny, lírai nyelvén szólítják meg a nézőt. Az apró elemekből építkező művek az ikebana hagyományát is behívják a befogadó asszociációs mezejébe, miközben érzékenyen oszcillálnak a tériség és a síkbeliség között.

Szlávik Barbara képei, hátul Szinyova Gergő festménye

Kinga Jakabffy (AUT) egyik munkája egy tiszta, homogén színfoltokból építkező, a designhoz közelítő portré, egy női arc, míg a másik festménye sokkal expresszívebb, pasztózus színfoltokból álló absztrakt mű. Ez utóbbi gender szempontú olvasatot kínál: egy nők közötti szexuális aktus látható rajta.

Juhász Villő a közterület-használat kérdését járta körül: munkáival arra reflektált, hogy mindig van valaki zavaró egy területen, ami elvileg mindenkié. Az egyéni örömszerzés más kárára témát vette elő a műve, ami reagált az elfogadás hiányára, a konfliktusok elnyomására is. Juhászt aktuálisan is foglalkoztatja az intimitás, az otthonteremtés, így könnyen tudott kapcsolódni az idei tematikákhoz.

Kaszás Konrád kompozícióit a neonos színek és a teljes felületen pásztázó vonalhálók építik fel. Az alkotóműhely alatt elkészült képei is ezt a sort folytatják: a művek közül kettő szól az egyedüllét öröméről, a magába zárkózás boldogságáról, míg a másik páros a közösségben létezés nehézségeiről. Az egyik képpárt harmonikusan egymásba olvadó felületek, míg a másikat apróra töredezett, szilánkokként értelmezett vonalak alkotják.

Németh Laca objektszerű rádiósorozatának két legújabb darabját készítette el, amelyek az örömszerzés kérdéskörét, valamint a közösségi létezés problematikáját is egy konkrét aspektusból értelmezték. Ezeken a kisméretű munkákon megjelentek a Némethre jellemző pszeudofelületek, amelyeket úgy kombinált homogén, geometrikus formákkal, hogy a néző egy-egy rádióra asszociáljon.

Ódor Bence István a perszonális öröm kérdését a videójátékok és az egyén viszonyán keresztül vizsgálta. A digitális rajzolóprogramok világát megidéző kompozíciók mellőznek mindenféle ecsetnyomot, ez a könnyed, játékos nyelv pedig fogyaszthatóvá teszi a képek mondanivalóját. A művek érzékenyen billegnek a realitás és a virtualitás, a valóság és a képernyőn megjelenő térélmény között.

Ódor Bence festményei

Blazej Rusin (PL) két absztrakt képet készített, amelyek a Szóládon szerzett benyomásait fragmentumok formájában összegzik. Az alkotót az foglalkoztatta, miként hat rá a környezet, ahol még sosem volt, és azok az emberek, akikkel két hetet szoros közelségben töltött el, pedig most találkozott velük először. És bár az ő személyes benyomásait rögzítette képein, ezekből a néző a saját történetét is ki tudja olvasni, mivel a különböző festői minőségű képi elemek nyitva hagyják az értelmezést.

Zeus Milenko Steven Salas (VEN) kompozícióin boxringben megütköző állatokat láthatunk, körülöttük repetitív módon ismétlődő figurák jelölik a közönséget. Az expresszíven megfestett, Basquiat stílusát is megidéző képeken a box az egyéni harcokat jelöli, miközben a megfigyelés és megfigyeltség kérdését is vizsgálják.

Szlávik Barbara három monokróm képet készített, amelyeket élesen megfestett keretek határolnak. A képfelületen megjelenő moiréfelületek izgalmasan vibráltatják a tekintetet, míg a keretek logikus felépítettsége ritmikussá teszi a triptichont. Képei performatívak, hiszen elvárják a nézőtől, hogy megálljon előttük, időt töltsön velük, mert csak így tudja érzékelni a felületeit és az egyes alkotások különbségeit, festői minőségeit.

Tóth Norbert kiindulópontja egy konkrét élmény volt, ami az egyéni szabadság és a közösségi létezés problematikáját tematizálja: Krakkóban látott olyan házakat, amelyeket úgy fóliáztak le, hogy a lakók nem tudtak kimenni a saját erkélyükre. Az alkotó ezt a szürreális látványt redukált színvilágú, mégis nagyon érzéki szekkók formájában valósította meg, amelyeket azután a falról leválasztva vászonra feszített rá, így táblaképpé váltak.

A Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely és Art Residency az eddigi években a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program részeként valósulhatott meg, azonban ahhoz, hogy a jövőben is megőrizzék a magas színvonalat és még tovább tudjanak bővülni, újabb partnereket keresnek, akik örömmel támogatnák ezt a projektet. A BAR korábbi együttműködő partnereihez, a KOGART-hoz, a Kultúra.hu-hoz és az acb Galériához idén csatlakozott a budapesti Szlovák Intézet, a Pápai Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium, valamint a Göcsej Nyomda Kft., a szervezők azonban továbbra is várják a szakmai, vállalati és művészeti intézmények, partnerek megkeresését, akik nyitottak az együttműködésre, hiszen így lesz lehetséges a művésztelep dimenziójának és nemzetközi szerepének fokozatos tágítása.

A rovat további cikkei