konyvA kötetben megjelent beszélgetések, mélyinterjúk a Magyar Napló irodalmi folyóirat Nyitott Műhely elnevezésű rovatában jelentek meg korábban, egy kivételével. A hamar népszerűvé vált rovatot még Ekler Andrea indította el szerkesztőként a kétezres években, és mára értékmentővé vált, hiszen néhányan már nincsenek köztünk az ott szereplőkből, mint Deák László, Görömbei András, Hárs Ernő, Lázár Ervin.

Az irodalom jeleseivel, kortársainkkal készült beszélgetések célja, hogy az alkotások mögött az embert is megismerjük, olyan személyes élményeit, gondolatait, melyek lecsapódnak a művekben. Erős Kinga elmondta, a kötetbe válogatott beszélgetések reményeik szerint időtállók. Az interjúk során arra törekedtek, hogy a művek mögött meglássuk az embert, persze nem a bulvár szintjén, de mégis az adott szemléletet megvilágító magánéleti szállal az olvasó is beléphet egy személyes intimitásba.

Ekler Andrea népmesehősökhöz hasonlította a beszélgetőtársakat, akik között író, költő, drámaíró, irodalomtörténész is található. Nagyon sok próbát kiálltak, hogy maradandó műveket hozhassanak létre. Nem makulátlan példaképek, de olyan értékeket mutatnak a saját életükben is, ami miatt felnézünk rájuk, nem csak az alkotásaik miatt.

Erős Kinga elmesélte, egy ilyen beszélgetés alapos felkészülést kíván, elmélyülést annak az életművében, akivel az interjú készül. Ez a kötelesség egyben áldásos is, mert a kiválasztott szerzőnek azt a művét is elolvasta, ami nem biztos, hogy egyébként a kezébe került volna. Mindez előfeltétele egy olyan légkör megteremtésének, melyben kialakul a bizalom, és akár családi fényképek is előkerülnek.

Az összeállítás jellemzője a sokszínűség, csak részben fedi le a szerzők esztétikai ízlését, elsődleges szempontjuk az volt, hogy értéket jelentsen. Idősek és fiatalok éppúgy megtalálhatók az interjúalanyok között, Erős Kinga és Ekler Andrea szerint nincs generációs szakadék: az időseknek örömet okoz, hogy az utánuk jövők olvassák őket, a fiatalok pedig örülnek, hogy vannak mestereik, akikbe kapaszkodhatnak.

A könyv anyaga szándékai szerint a népszerűsítést is szolgálja, segít a kutatóknak, de az olvasónak is a tájékozódásban, mit olvassanak a kortársaktól? Az Orpheusz kiadó gondozásában megjelent kézbe kívánkozóan szép kötetet Horváth Gergő monotípiái illusztrálják, a benne megszólaltatottak: Görömbei András, Kovács István, Nagy Gábor, Penckófer János, Léka Géza, Dobozi Eszter, Vasy Géza, Deák László, Karátson Gábor, Czigány György, Szondi György, Vathy Zsuzsa, Szakonyi Károly, Rózsássy Barbara, Bodor Ádám, László Noémi, Csender Levente, Iancu Laura.

Az esten elhangzott Johann Sebastian Bach: G-dúr Prelúdium és Dohnányi Ernő: Triószerenád című műve, közreműködtek a Magyar Állami Operaház zenekarának művészei: Mihályi Éva, Botos Veronika és Miskolczi Anita.

 

Csanda Mária