Július 1-jén hivatalosan is megalakul a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ, amelynek működési alapelveit Demeter Szilárd, az intézmény elnöke ismertette a Kossuth Rádióban, a Hazaszótár című műsorban június 30-án.

Nemzeti Múzeum
A Magyar Nemzeti Múzeum 2024. május 25-én. Fotó: MTI / Purger Tamás

Demeter emlékeztetett: július 1-jén Magyarország veszi át az Európai Unió elnöki tisztségét is, a közgyűjteményi központ létrehozásával összefüggésben pedig kiemelte: „Alapállásunk szerint ez nem párhuzamos világok esetleges találkozása, hanem sorsformáló összerendeződés lehet – ha azzá tesszük.”

Az elnök szerint az új intézményi struktúra küldetése „a magyar identitás erősítése, a bárhol szabadságának parttalanságával szemben a valahol szabadságának, tehát a saját valóságunknak a kicövekelése.” Szavai szerint 1100 éve Szent István király „legelőből hazát” hozott létre, egy keresztény államot, amelynek alapvető értékeit a magyarok azóta is védik, majd a reformkor idején nemzeti hőseink „ezt a keresztény államot lelkesítették minden magyar hazájává.”

„Minden minket leigázni akaró birodalom temetésén ott voltunk és ott leszünk. Erről szól a történelmünk: 1100 éve Európában, húsz éve az Unióban” – mondta Demeter Szilárd. Véleménye szerint az államalapító Szent István eszmeisége a mai magyar kormányzatban is érvényesül, mivel „aki magyarul néz a világra, az Szent István szemével lát. Szent István szemével látni pedig azt jelenti, hogy nem felejted el: az Unió határai nem esnek egybe Európa határaival. A kettő sem időben, sem térben nem ugyanaz.” Emiatt nemcsak az Európai Unióban, hanem egész Európában gondolkozik az ország vezetése.

Mint mondta, az új intézményegyüttes létrejötte nem öncélú, hanem a magyar és egyetemes kultúrát hivatott gyarapítani, ennek részeként pedig „a magyarokra nem közönségként, hanem közösségként, nem kultúrafogyasztóként, hanem kultúrahordozóként” tekintenek majd, szövetségi rendszerekben gondolkozva. Azaz: „egy nagyobb egész részegységeként a nagyobb egész szempontjából” jelölik ki az elérendő célokat.

A közgyűjteményi központ részt vállal majd a globális kultúrharcban is, mely Demeter Szilárd szerint a magyarok számára nem a jelenre és nem is kizárólag Magyarországra összpontosul: „A kultúrharcnak az a tétje, hogy lesz-e még magyar anyanyelvi kultúrában élő nemzetünk száz év múlva Európában.” Az új közgyűjteményi központ működésének alapelvei ennek mentén abból a felismerésből indulnak ki, hogy „jelenünk egyszerre jelen a múltról és jelen a jövőről”, miközben „nem felejtünk el saját kortársainkként élni.”

Az elnök gondolatait Weöres Sándor soraival zárta: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” – a közgyűjteményi központ pedig ennek a létrának az intézményi megfelelője hivatott lenni.

Demeter Szilárd elhangzott jegyzete itt meghallgatható.