Új összefüggéseket és megismerési lehetőségeket teremthet, amikor két művész alkotásai közös térbe kerülnek. A Gödöllői Iparművészeti Műhely tárlatán Kaliczka Patrícia festményei és Melkovics Tamás szobrai lépnek egymással interakcióba.

A kiállítás a művészek legújabb alkotásain keresztül az alkotói folyamatok bemutatására fókuszál. A két nagyon karakteres képi és formavilágot képviselő művész munkásságában kiemelt szerepet játszik a folyamatos változás gondolata és a fejlődés folyamatának vizsgálata. Alkotásaik a festészet és a szobrászat nyelvén a változás, a valamivé válás folyamatát mutatják be. Kaliczka Patrícia személyiségportréi és Melkovics Tamás térbeli formarendszerei az önmagukkal, saját identitásuk változásával és a folyamatosan változásban lévő fizikai világgal való dialógus vizuális lenyomatai.

Melkovics Tamás szobrászművész moduláris elemekből építkező, növényi organizmusokra emlékeztető vagy antropomorf karakterű konstrukcióiban a természet örök változásának, fejlődésének analógiáját figyelhetjük meg. Melkovics Tamással itt beszélgettünk.


646886881075d31a558a73ea.jpg
Kaliczka Patrícia munkái

Kaliczka Patrícia festőművész alkotásaiban az egymásra vetülő képi rétegekből kirajzolódó önarcképsorozat a fokozatos önfeltárás stációit, az egyetemes emberi lét rétegeinek kibontakozását fedi fel. A művésszel készült interjúnk itt olvasható.

Állandóan változó világunk belső lényegének keresését, ugyanakkor a folyamatos változás és fejlődés jelenlévőségét követhetjük nyomon a két művész alkotásaiban. Műveik álomszerű, a tudatalatti rétegeket felszínre emelő jellege rejtélyekkel teli és felfedezésre váró világba kalauzolja a nézőt.

Kurátor: Hidasi Zsófia textiltervező művész, művészeti vezető. A kiállítás megtekinthető 2023. augusztus 19-ig minden szombaton 14–18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is. Részletek itt.

Fotók: Bíró Dávid