multkor.jpg
Fotó: mult-kor

1535/06: Luther Márton fát állít gyermekeinek

1604/05, Strasbourg: fenyőfaállítás (hiteles feljegyzés egy utazó tollából)

1660, Heidelberg: Liselotte pfalzi grófnő gyermekkorában gyertyás karácsonyfákat állítanak

1765: Goethe diákként megismeri a karácsonyfát, és a Werther szerelme és halála című műben ír is róla

1814, Bécs: felállítják az első karácsonyfát arnstein bankárcsalád házában


karacsonyfa_19_szazad_600x442.png
Karácsonyfa Elzászban a 19. századbanForrás: AFP

1815, Berlin: Wilhelm von Humboldt nyelvész, a berlini egyetem alapítójának otthonában felállítják az első karácsonyfát

1819, Buda: állítólag József nádor harmadik felesége, Mária Dorottya állítja fel az első fát Budán

1824, Krisztinaváros: Brunszvik Teréz karácsonyfát állíttat a krisztinavárosi kisdedóvóban

1828: báró Podmaniczky Frigyes szerint édesanyja állított először karácsonyfát a báró gyerekkorában

1832: karácsonyfát állítanak a nagyszombati óvodában

1842: egy drezdai újság cikke szerint a karácsonyfa a legszegényebb bécsi családok otthonából sem hiányozhat

1854: első magyar szépirodalmi említése Jókai Mór A koldusgyermek című novellájában, amely a Vasárnapi Újságban jelent meg


madach_dolgozoszoba_600x342.png
Macách dolgozószobája Alsósztegován Fotó: felvidek.ma

1850-es évek második fele: Madách Imre alsósztregovai kastélyában állítanak karácsonyfát

1857: az 1849-es emigráció tagjai az 1857-es amnesztia után hazatérve itthon is elkezdenek fát állítani

19. század második fele: a városokban a polgárság körében egyre jobban terjed a karácsonyfa-állítás szokása

1860-as évek: Pesten nagy fenyőfavásárokat rendeznek

19. század utolsó harmada: a falvakban először az értelmiség állít fát: papok, jegyzők, tanítók; az uradalmi cselédek számára a földbirtokos


karacsonyfa_01.jpg
Fotó: Fortepan

Első világháború: a közös ezredekben a magyar katonák is találkoznak vele

20. század első fele: az álló, feldíszített karácsonyfa elterjedése

20. század közepe: a karácsonyfa széleskörű elterjedése; a karácsonyfa állításának szokása ekkora szinte már mindenhova eljut

Forrás: Skanzenblog