Kártérítés fizetésével lezárult az évek óta tartó vita egy nácik által rabolt ritka Guarnieri-hegedű sorsáról. A Franz Hofmann és Sophie Hagemann Alapítvány 285 ezer euró (105 millió forint) kártérítést fizetett Felix Hildesheimer zsidó zeneműkereskedő örököseinek. Az összeget már át is utalták.

Hildesheimer 1938-ban vásárolta az 1706-ban
Itáliában készült hangszert, nem sokkal később azonban zsidóként kénytelen volt
eladni házát és zeneműkereskedését, 1939-ben pedig öngyilkos lett.

Sophie Hagemann, a zenei alapítvány 2010-ben
elhunyt társalapítója 1974-ben vásárolta meg a hegedűt, és maga játszott rajta.
Mivel a vásárlás jóhiszeműen történt és az alapítvány segített az eredet
tisztázásában, a nácizmus idején eltulajdonított kulturális javak
visszaadásával kapcsolatban javaslatokat megfogalmazó német bizottság 2016-ban
nem ajánlotta a hegedű visszaadását, csak azt javasolta, hogy anyagilag
kártalanítsák az örökösöket.

A javaslatot akkor mindkét fél elfogadta, az
ambergi székhelyű és a fiatalok hegedűoktatását főleg Nürnberg környékén
támogató alapítvány azonban halogatta a fizetést, majd 2021 elején meg is
tagadta azzal az indoklással, hogy szerintük az egykori tulajdonos „nem olyan
módon veszítette el a hangszert, amely alapján az örökösök igényt tarthatnának
rá”.

Ezzel azonban az alapítvány csak még rosszabbul
járt, mert a restitúciós bizottság a kártérítés javasolt összegét ez év
decemberének elején 100 ezer euróról 285 ezer euróra emelte, és leszögezte,
maguk az érintett felek sem vitatják, hogy az értékes hegedűt a náci üldöztetés
következtében veszítette el a család. Közben 2021 folyamán az alapítvány új
elnökséget választott, amely állást foglalt a „méltányos megoldás” mellett.

A kártérítés megfizetésével kevesebb mint felére csökkent az alapítvány vagyona, de keresik a módját annak, hogy az eredeti céloknak megfelelően folytatódhasson a szervezet tevékenysége – közölték.

Az alapítvány szerint megegyeztek az örökösökkel arról, hogy igyekeznek „a megértés hangszerévé” tenni a Guarnierit.

Képünk illusztráció