A megkötött szerződés személyi hatálya a munkáltató valamennyi dolgozójára kiterjed. A megállapodást a Levéltár részéről Dr. Mikó Zsuzsanna, az MNL főigazgatója, a szakszervezet részéről Katona Klára, az MNL KKDSZ Szakszervezeti Bizottsága titkára hitelesítette aláírásával.

MNLOL

 

A több mint 700 munkavállalót foglalkoztató közgyűjteménnyel kapcsolatban az aláíró felek fontosnak tartották a jogszabályban rögzített együttműködési kötelezettségeken túli konstruktív kapcsolattartás szabályozását. Ez annál is inkább kiemelt jelentőségű, mivel a Magyar Nemzeti Levéltár az ország egyik legnagyobb közgyűjteménye, így az átláthatóság és a folyamatos munkaadói és munkavállalói kapcsolattartás a hatékony működés elengedhetetlen feltétele.

 

A kollektív szerződés alapján megkötött rendező elvek garanciát nyújtanak a rendezett munkaügyi kapcsolatok rendszerére. A megállapodásban különösen jelentős az egységes képzési szabályzat elkészítése, a munkavállalói ? egészségügyi és idegen nyelvi pótlékok kérdéskörének tisztázása és szabályozása.

 

A kollektív szerződés a javaslatokra való nyitottsággal egy szélesebb körű jogi rendszer együttműködésének kereteit is megszabja, továbbá a jövőben lehetőséget ad a folyamatos párbeszédre.

Fotó: Fazekas Krisztina