fbpx

Kezdődik a Fotóhónap2018 fesztivál!

weegee-fein-15
Weegee: A rabszállítóban, 1942. január 27.
Courtesy Institute for Cultural Exchange, Germany 2018

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2018-ben tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Fotóhónap2018 fesztivált. A rendezvénysorozat az elmúlt évek során a magyar fotográfiai élet szerves részévé vált. Kiemelt célja, hogy rámutasson a fotográfia tartalmi és eszközbeli sokszínűségére, és a kortárs művészet kontextusában értelmezze. A Fotóhónap2018 fesztivál keretein belül rendezik meg a Weegee ? A híres, 1935?1960 című kiállítást, mely a tübingeni Institute for Cultural Exchange és a New York-i International Center of Photography együttműködésével valósult meg.

 

Weegee, eredeti neve?n Arthur Fellig fotóriporter zsido? beva?ndorlo?k gyermekeke?nt szu?letett a mai Ukrajna teru?lete?n tala?lhato? Lembergben, ahonnan csala?dja?val 1910-ben New York va?rosa?ba emigra?lt. Szege?nyse?gben no?tt fel a Manhattan szomsze?dsa?ga?ban tala?lhato?, tu?lzsu?folt Lower East Side-on. Tanulma?nyait kora?n fe?lbehagyta, hogy alkalmi munka?kat va?llalva segi?tse csala?dja mege?lhete?se?t. Miuta?n 18 e?vesen otthagyta a szu?lo?i ha?zat, az e?jszaka?kat vasu?ta?lloma?sokon e?s hajle?ktalansza?llo?kon to?lto?tte, e?s a nap folyama?n megszerzett szere?ny jo?vedelme?bo?l e?lt. Elso? tala?lkoza?sa a fotogra?fia?val szinte?n egyik alkalmi munka?ja?hoz ko?theto?, amikor egy va?ndorfe?nyke?pe?sz mellett kellett sege?dkeznie. Egy fe?nyke?pe?sz stu?dio?ban kezdett dolgozni 1918-ban, majd hamarosan o?na?llo? teve?kenyse?gbe kezdett, mint va?ndorfe?nyke?pe?sz. Egy po?nilo?val ?felszerelkezve? Weegee ke?pletesen, e?s szo? szerint is elka?pra?ztatta e?s lefe?nyke?pezte a Lower East Side gyermekeit, majd a szu?leiknek eladta a helyszi?nen elo?hi?vott ke?peket. Végül fotóriporterként helyezkedett el, biztos mege?lhete?se e?s saja?t arculata?nak kialaki?ta?sa e?rdeke?ben e?jszakai foto?za?sra specializa?lo?dott, hogy emberi dra?ma?k e?s szenza?cio?k pillanatait o?ro?ki?tse meg, ami uta?n az u?jsa?gok so?va?rogtak.

weegee-fein-99
Weegee: Andy Warhol és Weegee, d. n.
Courtesy Institute for Cultural Exchange, Germany 2018

 

A harmincas-negyvenes e?vekben Weegee neve szorosan o?sszefono?dott New Yorkkal e?s az ottani va?rosi e?lettel. Foto?riporterke?nt mindig az igazi sztorira vada?szott, e?s folyamatosan u?ton volt, hogy mego?ro?ki?tse a to?ke?letes pillanatot. Weegee egy depresszio?val e?s gazdasa?gi va?lsa?ggal ku?zdo? ta?rsadalomban szembesi?tette ne?zo?it a maga?nnyal, a szege?nyse?ggel e?s a bu?no?ze?ssel. Weegee munka?ssa?ga azonban me?gsem csupa?n a te?ma?ja miatt va?lt ismertte?, ke?peinek mu?ve?szi ereje, dra?mai hata?sa, nyers realizmusa, e?les kontrasztjai u?tto?ro? hata?ssal voltak az elko?vetkezo? fe?nyke?pe?sz nemzede?kekre. Megmutatta a sze?pse?g e?s a boldogsa?g pillanatait is, mert ez is hozza? tartozott a Lower East Side e?lete?hez, Harlemhez, Boweryhez. Ke?pei olyan lapokban jelentek meg, mint a PM Daily, a The Herald Tribune, a Sun vagy a Daily Mirror. Fotogra?fia?i, tu?lmutatva a modern va?rosi e?let puszta dokumenta?cio?ja?n, maga?t Weegee-t is mego?ro?ki?tik, hiszen a ke?peket me?lyen a?titatja alkoto?juk karaktere e?s e?letrajza.

?Az e?vtized legismertebb ke?peit ke?szi?tettem, ku?lo?nleges ke?peket, amelyek a va?ros szi?ve?ro?l-lelke?ro?l szo?lnak. Ehhez keve?s volt az u?jsa?gok e?s folyo?iratok profi appara?tusa, ehhez ki?vu?lro?l-belu?lro?l ismerni kellett a va?rost. E?s szeretni.? (Weegee)

 

A Mai Mano? Ha?zban megrendezett kia?lli?ta?s ? Weegee ? A híres, 1935?1960 ? az e?letmu? legjobb ke?pei ko?zu?l mutat be 104-et, amelyek meghitt ko?zelse?gbo?l rajzolja?k ki New York portre?ja?t ?amely a re?szegse?g, a zu?rzavar e?s a szenvede?ly legvadabb pillanataiban is gyo?nyo?ru??. (William McCleery). Miután 1947-ben Hollywoodba költözött, Weegee legtöbb energiáját 16 mm-es filmek készítésének szentelte. Ugyanebből az időszakból származik a kiállítás részeként látható Weegee?s New York (1948) című film is, melyet a New York-i International Center of Photography kölcsönzött a Mai Manó Háznak.

weegee-fein-61
Weegee: Húsvétvasárnap Harlemben, 1940 k.
Courtesy Institute for Cultural Exchange, Germany 2018

 

A biennálé jelleggel megrendezett Fotóhónap fesztivál nemcsak kiállítási programjában, de szerkezetében is kísérletező, követve a nemzetközi trendeket. Idén, 2018-ban a világ rangos kortárs művészeti eseményei az együttműködési gyakorlatokra, különösen a kurátori kollaborációra helyezik a hangsúlyt, amikor több alkotó-szakember felkérésével alakítják ki a fesztivál tematikáját. A Fotóhónap2018 kurátorai a maguk aspektusából gondolkodnak a fotó alapú művészet jelenéről és jövőjéről, miközben kölcsönösen alakítják, reflektálják egymás munkáját. Boros Lili, Simon Kati, Szegedy-Maszák Zsuzsanna, Szigethy Anna és Tóth Balázs Zoltán kurátorok különböző utakon és gondolatmenettel közelítenek a fotográfiához, generációk és médiumok közötti feszültség és átjárás jellemzi a fesztivál idei kiállításait.

 

Az események a társadalmi elkötelezettség és felelősségvállalás jegyében szerveződnek, a művészet feltáró, értelmező szerepére koncentrálnak. Közös pont az emberi lépték megtartása, a mikrovilág vizsgálata, az intimitás, a beszélgetős atmoszféra-teremtés. A digitális kor kurrens témái a test manipulálhatósága és virtuális újjáteremtése, ezért a fesztivál kiállításaiban is megjelenik, vizsgálva az elidegenedés fogalmát is.

 

Urbánus fesztivál lévén, a város, városimage meghatározó szerepet játszik a programban. A Fotóhónap fesztivál helyszínválasztásában is igazodik a trendekhez, amikor a hagyományos kiállítóhelyek mellett számos olyan városi helyszínt fedez fel, és színesít meg, amelyek eddig kiestek, vagy nem elsősorban kiállítási térként voltak használatosak, a város rejtett értékeinek felfedezésére késztetve a nézőket.

 

A Fotóhónap2018 helyszínei:

Magyar Fotográfusok Háza ? Mai Manó Ház, Magyar Fotográfiai Múzeum, Fuga ? Budapesti Építészeti Központ, Hidegszoba Stúdió, MIKVE Galéria ?Budavári Palota nyugati pincerendszer, Artphoto Galéria, MyMuseum, Mai Manó Könyvesbolt és Galéria, Art Market Budapest 2018, K.A.S. Galéria, TOBE Gallery, Glassyard Galéria, Verzió Filmfesztivál, B32 Galéria és Kultúrtér, Budapesti Szlovák Intézet

 

További információ a www.fotohonap.hu oldalon található.

A rovat további cikkei