A jubileumi kiállítás a tanszék hallgatóinak jelen tárlatra készített műveire helyezi a hangsúlyt, felvillantva – a kiállítóteremben és a virtuális felületeken is – az intermédia szak történetének egy-egy eseményét, személyiségét, alkotását.

Az intermédia szak sajátossága, hogy bármilyen művészi kifejezésre alkalmas technika, módszer, médium használata megengedett. „A tárlat központi elemének a mozgó kép médiumait választottuk, mivel az elmúlt három évtized legradikálisabb átalakulása ehhez köthető” – mondta Peternák Miklós, a kiállítás kurátora, aki a kezdetektől részt vett az Intermédia Tanszék irányításában.

A reprezentatív tárlat kiállítói egyebek mellett Bácsi Barnabás, Barnaföldi Anna, Botos Martina, Csököly Adél, Hoóz Anna, Kovács Gyula A., Lestál Hella, Melykó Richárd, Németh Dániel, Németh Noémi, Pamuk Lili, Pátkai Rozina, Plesznivy Ákos, Sárvári Regina, Séfer Evelin, Szécsényi-Nagy Loránd, Tihanyi Áron, Tulisz Hajnalka. A kiállítást Lázár Eszter művészettörténész és Sugár János, az Intermédia Tanszék vezetője nyitja meg, zenél Pátkai Rozina, az intermédia szak hallgatója.

A MKE Intermédia Tanszéke 1990 és 1993 között jött létre, a régióban bekövetkezett történelmi átalakulásokkal párhuzamosan, jórészt az egyetemi hallgatók követeléseinek hatására. Az intermédia szakprogramjának kidolgozását és megvalósítását a tanszék két tanára – Sugár János, a tanszék jelenlegi vezetője és Peternák Miklós – kezdte el, a hallgatókkal való szoros együttműködésben. A tanszék kezdeti időszaka leginkább kísérleti műhelyhez hasonlított: rugalmas tanmenetben képezték a diákokat. A komplex oktatási programban éppúgy nagy gondot fordítottak a különleges művészeti események szervezésére, mint a külföldi előadók, művészek meghívására.

Az intermédia szak a kezdetektől fogva feladatának tekinti a művészképzés kiterjesztését olyan műformák és művészeti technikák felé, amelyek a 20. századi képzőművészetben jelentek meg először: fotókinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, installációs és akcióművészet, valamint új kommunikációs technikák.

Az MKE 150 az intézmény nagyszabású eseménysorozata, amelynek célja, hogy megmutassa a széles nagyközönségnek az intézményben folyó sokrétű alkotói és oktatói munkát.

Nyitókép: Shutterstock/BrAt82