A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem valós választ ad a zeneoktatás leginkább égető kérdésére a 2024/2025-ös tanévtől induló új, osztatlan képzésével.

Általános iskolai és középiskolai ének-zene tanári képesítést nyújtó, 9+1 féléves képzést indít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a következő tanévtől. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nagy hiány mutatkozik valóban jól képzett iskolai ének-zene tanárokban – különösen középfokon –, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményekben elméleti tárgyakat oktató pedagógusokban. Sok egyéb szempont mellett ez indokolta az új, osztatlan képzés elindítását a Zeneakadémián, amely ezzel valós megoldást nyújt a szakterület régóta fennálló problémáira.

A képzés általános iskolai és középiskolai ének-zene tanári, illetve szolfézst és zeneelméletet, valamint további elméleti tárgyakat (zeneismeret, zeneirodalom, zenetörténet stb.) alapfokon oktató szaktanári, emellett iskolai (ifjúsági) kórusvezetői képesítést nyújt.

Dr. Körmendy Zsolt, a Zeneakadémia Tanárképzési Tanszékének vezetője elmondta: a képzésben kitüntetett szerephez jutnak a korszerű, befogadásközpontú zenepedagógia és zeneközvetítés szempontjai, feladatai és gyakorlata. „A kredithálót a zeneakadémiai énektanárképzés sok évtizedes hagyományát megőrizve, de a jelenkor igényeinek megfelelően megújítva, naprakész tartalmakkal, módszerekkel, szemlélettel kiegészítve alkotta meg az egyetem” – tette hozzá. Hangsúlyozta: olyan pedagógusokat kívánnak képezni, akik ismerik és értik a társadalmi és kulturális környezetet, ezek kihívásait, zeneileg, módszertanilag és pedagógiailag felkészültek, és valós célokat látnak maguk előtt, amelyeket készek megfelelő identitás- és küldetéstudat birtokában megvalósítani.

Ezeket a célokat szolgálja számos olyan új tantárgy megjelenése, amelyek jelentős része az ének-zene tanári tevékenységhez szükséges ismeretek és képességek fejlesztését szolgálják, a gyakorlatra összpontosító megközelítéssel. „A tanárképzés és a tanárrá válás fontos színtere az iskola, meghatározó eleme a saját tevékenység által szerzett, elemzésen alapuló tapasztalatrendszer. Az úgynevezett elméleti tárgyak mellett kitüntetett szerep jut a képzésben a különféle iskolai gyakorlatoknak, az ezekhez rendszerszinten kapcsolódó kísérő szemináriumoknak és a velük organikusan együttműködő módszertani kurzusoknak” – mutatott rá a tanszékvezető.

A képzés azokat várja, akik megfelelő zenei előtanulmányok birtokában elhivatást éreznek arra, hogy az iskolarendszerben minél több gyermek és fiatal számára adjanak inspirációt, utat mutassanak a zene megismeréséhez és valós befogadásához.

Fotó: Erdős Dénes