A festett és metszett műtárgyakat közös pontok kötik össze.

A MANK Galéria kiállítóhelye önmagában ideális környezetet teremt üvegtárgyak bemutatására, ugyanis az egész fényárban úszik, mely kedvez ezeknek a műveknek. Emellett az intézmény vezetői hangsúlyt fektetnek arra, hogy a festészeti tárlatok mellett az iparművészet is helyet kapjon kiállítási programjukban. Az idei évben ez az első ilyen jellegű tárlat, ahol az 1980 után született üvegművészek mutatkozhattak be.

Az alkotók kiválasztásánál a szakmai szempont a Magyar Üvegtársaságbeli, illetve a Fiatal Iparművészek Stúdiójabeli tagság volt. Az iparművészek mellett olyan képzőművészek is meghívást kaptak a kiállításra, akik munkái speciális szempontok szerint kapcsolatban állnak az üvegekkel. Ezek a kapcsolódási pontok pedig a fénykezelésben, illetve a különböző anyagrétegek alkalmazásában mutatkoznak meg.

A bemutatott anyag prezentálja a legfrissebb, innovatív technikai eljárásokat is, melyeket ma az üveg megmunkálásához alkalmaznak. Emellett érzékelteti, hogy a fénynek mint jelenségnek milyen fontos tárgyformáló szerepe van. A tárgyaknál ugyanis érdemes megfigyelni a fény tünékenységének hatására kirajzolódó különféle nézeteket.  

A galéria első, kisebb terében azok a művek kaptak helyet, melyek inkább a klasszikus értelemben vett iparművészet irányához köthetők. Ezen belül különböző ékszerek és használati tárgyak is láthatóak, melyek anyaga természetesen az üveg. Németh Hajnal Auróra népies ékszerei keretben kerültek installálásra, mivel részletgazdagságuk kiemelt figyelmet érdemel. Kohut-Görömbei Luca kék színekkel játszó összeállításában a fény kulcsfontosságú szerepet tölt be. és különleges aurát von tárgyai köré. Ebben a blokkban Domokos Berta lazúros festményeihez Bősze Eszter hullámmozgásokat megjelenítő üvegszobra párosult.

A kiállítótér második egységében Martin Henrik bolygós festményei mellett Budai Zsolt János üvegből készült robotszobrai játékos sci-fi hangulatot teremtenek.

A különböző festék- és üvegrétegek hatásait leginkább Kontra Ágnes festményei érzékeltetik, melyek Varga Gyöngyvér üvegképeivel izgalmas párbeszédet alakítanak ki.

Egy különleges fényjelenséget elevenít meg Dimény Luca Illúzió című műtárgya, melynek a belsejében kirajzolódó ellipszis forma fénye kivetül a falra is, így valóságos térélményt varázsol. Ezt a tárgyat Mátrai Erik szintén ellipszis formába komponált színskálái keretezik.

A kiállítás leglátványosabb része Benczúr Emese nagy méretű, „Bright Future” feliratú munkája, mely színes, csillogó konfettikkel ragyogtatja be az egész teret. A figyelemfelkeltő és egyben önbeteljesítő jóslatú felirat ebben a kontextusban utal az üvegművészet feltörekvő hazai és nemzetközi sikereire is. Nem véletlenül kapott helyet ezen a ponton Ábel Tamás INTO I. című munkája, mely színeivel és megjelenésével is kapcsolódik az említett munkához. De mindemellett ő az egyik olyan fiatal üvegművész, aki jelentős sikereket tudhat magáénak itthon és az ország határain túl is.

Az Üveg-Tér-Kép kiállítás tehát többrétű, sok szempontot összevető tárlat, melyből informálódni és inspirálódni is tud a látogató.

A kiállítás március 4-ig tekinthető meg a MANK Galériában. A megnyitóról készült galériánk itt található.