A két éve létrehozott Szegedi Kis István kutatói ösztöndíj a fiatal kutatókat a magyar kultúr- és egyháztörténet, a korai protestáns egyház-, liturgia- és társadalomtörténeti, egyházművészeti kutatására ösztönzi. November 25-én adták át a nyertes pályázóknak a díjakat a Magyarországi Evangélikus Egyház Székházának Imatermében. Az ösztöndíj különlegessége, hogy egy szűk tudományterületre koncentrál, hiszen az egyháztörténet még bőven adós a korai magyar protestantizmus feltárásával.

A díjátadón Tardy-Molnár Anna, a MANK Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Szegedi Kis István kutatói ösztöndíj a legfiatalabbak közé tartozik, amely valódi, interdiszciplináris fókusszal járul hozzá a magyar kultúra ezen szegletéhez. Úgy vélte, hogy ez az ösztöndíj közvetlen utat talál a közösséghez.

Tardy-Molnár Anna

Hoppál Péter országgyűlési képviselő kitért rá, hogy az általuk elképzelt, kiaknázatlan témák sokszorosát hozták az ösztöndíjasok. „A benyújtott munkákból inspirációt nyerhet a többi kutató” – vélekedett.

Idén az ösztöndíjat Fajt Anita, Molnár Sándor és Szász Lajos, második alkalommal Kusler Ágnes, Magyar Balázs Dávid, Mezei Emese, Oláh Róbert, Ősz Sándor Előd, Szabó András Péter és Tömösközi Ferenc nyerte el.

Oláh Róbert korábban a17. század első harmadáig megjelentetett református igehirdetéseket elemezte. A következő ösztöndíj időszakában azt szeretné feltárni, hogyan jelentek meg a korabeli teológusok forrásai között Kálvin művei.

Kusler Ágnes az előző pályázati időszakban az erdélyi és az északkelet-magyarországi református templomokban található alkalmazott emblematikai ciklusokat vizsgált. Jelenleg az erdélyi szász evangélikus közösség városi templomának, valamint falusi erődtemplomainak hasonló kutatását végzi, amelyekről eddig nem készült felmérés és művészettörténeti elemzés.

Ősz Sándor Előd a reformátorok 16. századi műveivel, Szabó András Péter a 16-17. századi alsó- és felső-magyarországi evangélikus lelkészcsaládok naplóival, levelezésükkel, irodalmi tevékenységükkel foglalkozik.

Mezei Emese kutatási területe a késő középkori és kora újkori magyarországi művészetet öleli fel, különös tekintettel a keresztény és a profán ikonográfiai jelenségekre és azok megváltozására a reformációt követően.

Tömösközi Ferenc a Barsi Református Egyházmegye gyülekezeteinek és prédikátorainak történetével foglalkozik majd a reformációtól a 20. századig.

Fajt Anita munkatervének középpontjában a régi magyarországi evangélikus művelődés kora újkori fejezetének egy olyan alakja áll, aki mostanáig a protestáns egyháztörténeti kutatások perifériáján jelent csak meg, pedig munkásságának fontos egyház-, irodalom- és iskolatörténeti vonatkozásai vannak.

Az állami kutatói ösztöndíj 12 hónapon keresztül, 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig nyújt havonta bruttó 200 ezer forintos támogatást. Az ösztöndíjban évente legfeljebb tíz fő részesülhet, a támogatás legfeljebb három alkalommal nyerhető el. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett és a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálta el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

Fotók: Kultúra.hu / Csákvári Zsigmond