A Román Nemzeti Könyvtár alegységeként működő gyulafehérvári közgyűjtemény közölte: a képtárában található tizenegy értékes festmény kivételes felbontásban került fel a világhálóra, így részleteiben tanulmányozható az Erdélyi Fejedelemség egykori uralkodóinak díszes ruházata, ékszerei.

Valamennyi festmény restaurálásra szorul, és ennek a folyamatnak volt a kötelező lépése a digitalizálás. A jövőben a restaurálásra is sor kerülhet, ígéretet kaptak egy, az értékmentést finanszírozó projektre. A portrékon szereplő fejedelmek nevét is felsorolják a közleményben, hozzátéve, hogy a neveket latinul közlik, ahogy a festményeken is szerepel.

A képeken látható Báthory István (1571–1575), Báthory Kristóf (1575–1581), Báthory Zsigmond (1581–1594, 1594–1598, 1598–1599), Báthory András (1599), Bocskai István (1604–1606), Rákóczi Zsigmond (1607–1608), Báthory Gábor (1608–1613), Bethlen Gábor (1613–1629), I. Rákóczi György (1630–1648), II. Rákóczi György (1648–1657, 1659–1660) és egy ismeretlen portréja. A digitalizált festmények a gigapan.com oldalon tekinthetők meg a Transylvanian Princes címszó alatti galériában.

A kommunizmusban államosított, a római katolikus egyház által máig visszakövetelt Batthyáneum könyvtár vezetősége január végén jelentette be, hogy befejeződött a képtár tizenegy fejedelemportréjának digitalizálása. Az eljárás során új felfedezést is tettek: nagyítással Báthory Gábor (1608–1613) fejedelem bal szemében egy A, jobb szemében egy I betűt találtak – feltételezéseik szerint az ismeretlen festő iniciáléit.

A könyvtár hosszú szünet után tavaly augusztusban indította újra digitalizálási programját.

Első lépésként több ősnyomtatványt és középkori dokumentumot tettek elérhetővé a digitool.bibnat.ro oldalon.

A gyulafehérvári Batthyáneum a legnagyobb értékű államosított tulajdon, amelyet az erdélyi magyar egyházak visszakérnek a román államtól. 1998-ban a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el a visszaszolgáltatásáról, ezt azonban nem hajtották végre. A későbbi kormányok Batthyány Ignác püspök végrendeletére hivatkozva úgy vélték, hogy a román állam is jogot formálhat a gyűjteményre. Az ingatlan és közgyűjtemény restitúcióját 2021 májusában jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság.

A 65 ezer kötetes, 1650 középkori kéziratot is magában foglaló könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kódexek és ősnyomtatványok háromnegyed részét. A kódexek egyikét, a 810-ből származó Codex Aureust 2002-ben 25 millió dollárra biztosították, amikor rövid időre Németországba szállították.

Nyitókép: II. Rákóczi György és Báthory Kristóf portréja. Forrás: Gigapan