A most elvégzett kutatások alapján reális képet kaphatunk a lakosság aktuális könyvtárhasználati és olvasási szokásairól, és a könyvtárosok 21. században szükséges kompetenciáiról ? mondta Závogyán Magdolna, majd hozzátette: ?a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által vezetett Az én könyvtáram projekt legfontosabb célja, hogy módszertani megújulást indítson el, amely átfogó szemléletváltást eredményez a magyar könyvtári rendszer egészében.? Ezt az irányt támasztják alá a projekt első évének eredményei is. Létrejöttek azok a módszertani műhelyek, amelyek a könyvtári szakma legfontosabb feladataival: az olvasásfejlesztéssel, a szövegértéssel, az információkereséssel és a digitális kompetenciafejlesztéssel foglalkoznak, ezenkívül megalakult a 40 fős könyvtári szaktanácsadó hálózat, amely az ország teljes területén módszertani tanácsadói feladatot lát el, rajtuk keresztül a projekt eredményei a legkisebb településeken is hasznosulhatnak, összegyűjtötték az ország különböző pontjairól a legjobb gyakorlatokat, amelyekre a mintaprojektek épülhetnek, átadták a továbbképzésekre és szakmai rendezvényekre alkalmas, új oktatási központot, elkészültek azok a komplex kutatások, amelyekre a jövőben teljes módszertani megújulásnak épülnie kell ? ismertette a helyettes államtitkár az elmúlt egy év sikereit.

Majd hozzáfűzte: ?akkor tudunk eredményes fejlesztéseket megvalósítani, ha figyelembe vesszük a lakosság könyvtárral szembeni elvárásait.? Fontos tanulságként kiemelte azt is: ?a pedagógusokkal a jelenleginél szorosabb kapcsolatot kell kialakítani, hiszen számukra is fontos, hogy a tananyagot könyvtári forrásokra építsék. Velük közösen kell olvasó és könyvtárhasználó gyerekeket nevelni. Az együttműködés fontosságát igazolja, hogy a Digitális Oktatási Stratégia is épít a könyvtárakban található tudásra, az információkeresés fontosságára.? Az olvasásfejlesztés módszertanának elsajátításához a Könyvtári Intézet és Az én könyvtáram projekt ingyenes továbbképzései is folyamatos segítséget nyújtanak, amelyeken szeretnénk, ha minél többen részt tudnának venni.

 

A könyvtár mindenkié, de az olvasói igények ismeretére, az érdeklődés felkeltésére és a könyvtárosok proaktivitására is szükség van ? hangsúlyozta Závogyán Magdolna, majd hozzátette: az állami normatíva emelkedése lehetőséget biztosít új kollégák bevonására, új eszközök beszerzésére, új szolgáltatások kifejlesztésére, új képesítések megszerzésére. A beszámolósablonok egységesítése elősegíti, hogy országosan összemérhető legyen a könyvtárakban folyó szakmai munka, így biztosítható a kulturális alapellátás minden egyes településen. A megyei hatókörű városi könyvtárak szakmai felügyeletének jelentősége felértékelődik, az ő feladatuk a módszertani tanácsadás a kisebb települések könyvtárosainak, és a fenntartók ösztönzése a szükséges fejlesztésekre ? fűzte hozzá.

Fotó: Csákvári Zsigmond