A külföldön működő Balassi Intézetek közül legnagyobb múlttal a Római Magyar Akadémia rendelkezik, elődjét, a Római Magyar Történeti Intézetet 1894-ben alapította Fraknói Vilmos püspök. Ennek utóda 1927-ben költözött mai székhelyére, a Falconieri-palotába. Az Akadémia az elmúlt majd százhúsz esztendő során többfunkciós intézménnyé vált, az eredeti tudományos célkitűzése mellett művészeti és kulturális profillal is illeszkedik a Rómában működő mintegy 100 külföldi intézet hálózatába.

A kulturális programok közül hagyományosan a legnépszerűbbek a kiállítások és a koncertek. Az Akadémia galériájában megrendezett hét kiállítás célja részben a kortárs magyar művészet bemutatása volt, hangsúlyosan itáliai és nemzetközi kontextusban, részben viszont az Akadémia gazdagította a profilját a történeti kiállításokkal és a szakrális művészettel. A Magyar Sport Éve alkalmából az Akadémia által kiírt képzőművészeti pályázat jelentős visszhangot váltott ki a magyar művészek között, 50 művész 80 pályaművel jelentkezett, a kiállítás római és magyarországi kedvező fogadtatása is igazolta a kezdeményezés  helyességét. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeummal közösen rendezett erényöv-kiállítás valódi szenzációt jelentett Rómában, a nagy olasz napilapok és a média is beszámoltak róla. Az egyik legnagyobb szabású esemény a magyarországi görögkatolikusok kultúráját bemutató programsorozat volt, ahol a tudományos konferenciát és a Szent Efrém bizánci férfikar koncertjét egy egyedülálló kortárs ikonkiállítás egészítette ki.

Az Akadémia zenei programjait a sokszínűség fenntartására és a határozott arculat megteremtésére irányuló törekvés jellemezte. Az intézet 29 koncertje között bármely korosztályhoz és ízlésvilághoz tartozó érdeklődő talált magának kedvére valót: a jazztől a népzenéig, a rockzenétől az operáig, Liszttől a kortárs harmonikamuzsikáig minden zenei műfaj és árnyalat képviselte magát a repertoárban. Az Akadémia egyúttal nemcsak koncertek színhelye, hanem élő zenei műhely is: a magyar opera világhírű képviselőjének, Sass Sylviának köszönhetően a világ minden tájáról érkeznek a Falconieri-palotába fiatal énekesek, akik mesterkurzusokon tökéletesítették tudásokat, majd pedig teltházas koncertekkel örvendeztették meg a római operabarátokat.
 

 
 
A római intézet talán legfontosabb feladata az Örök Város gazdag és egyedülállóan nemzetközi tudományos életébe való bekapcsolódás. Az olasz és nemzetközi partnerekkel szervezett konferenciák jelentős mértékben hozzájárultak a magyar tudományosság nemzetközi tekintélyének növeléséhez. A katolikus egyház és a kommunizmus viszonyrendszerét vizsgáló tanácskozáshoz a legmagasabb szintű egyházi és világi partnerek együttműködését sikerült biztosítani, az eseményről a Vatikán napilapja, az Osservatore Romano is hosszú cikkben számolt be. A késő antik Róma pogány és keresztény örökségét bemutató konferencián pedig a legjelesebb európai és amerikai tudósok elemezték Nagy Konstantin császár korának bonyolult vallási viszonyait. Az Akadémia a programok mellett nagyszámú tudós, művész és szakember római kutatásait, kapcsolatépítését segítette, számos ösztöndíjasnak nyújtott szállást és szakmai segítséget.

A programok szervezésében mindig kiemelt szempont a más intézetekkel való együttműködés: az intézet több tucatnyi kulturális és tudományos intézettel és egyetemmel dolgozott együtt 2012-ben. A Római Magyar Akadémia dinamizmusát és elismertségét jelzi a római tudományos intézeteket tömörítő szervezetben az elnökségi tagság, a kulturális intézetek klaszterében pedig az elnöki tisztség. A 2013-as év  legnagyobb kihívását a magyar-olasz kulturális évad jelenti, amelyet a Balassi Intézet-Római Magyar Akadémia a Külügyminisztériummal és az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen szervez, és amelynek célja a két kultúra metszéspontjainak minél sokoldalúbb bemutatása, a kulturális és emberi találkozások elmélyítése.

 
(Forrás: Dr.habil. Antal Molnár PhD, direttore, Accademia d’Ungheria in Roma)
(Fotó: roma2012ben.blogspot.com)