A támogatás felosztása reflektál az egyes intézmények kulturális alapellátásban betöltött szerepére és az elért eredményekre, valamint ? a megyei hatókörű városi könyvtárak esetében ? a szolgáltatással érintett lakosság nagyságára.

 

A megyei hatókörű városi könyvtárak esetében a fenntartó város, illetve a megye lakosságszáma, valamint a megyei feladatellátás képezi a finanszírozási döntés alapját. A megyei hatókörű városi múzeumok támogatása a szakmai munkát meghatározó mutatók vizsgálatára, illetve az abból számított kulturális alapellátás indikátorra épül.

 

A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása szintén a szakmai szempontokra figyelemmel határozta meg a tárca. A támogatásban részesült önkormányzatok, illetve múzeumok száma a tavalyi évhez képest tizenöttel emelkedett: az önként vállalt feladatként múzeumot fenntartó önkormányzatok három-hárommillió forint egyszeri működési támogatásban részesülnek.

 

A támogatás felosztására vonatkozó miniszteri döntés ITT érhető el.

Fotó: pixabay.com