kistelepules
Az NKA közművelődési területtel foglalkozó szakmai kuratóriuma tavaly kísérleti jelleggel hirdette meg első alkalommal a kifejezetten kistelepülések számára kiírt pályázatot, idén újra támogatni kívánja a vállalkozó szellemű falvakat a tavalyi kiírással megegyező céllal és összeggel.
A szakemberek tapasztalatai alapján ugyanis ezeken a településeken, ahol a lakók kis létszáma miatt sok esetben nincs művelődési ház és így főállású közművelődési munkatárs sem dolgozik, forrás híján szinte lehetetlen közművelődési programokat szervezni. Az azonban ismert, hogy egy falu elnéptelenedése vagy fennmaradása nagyban függ attól, hogy milyen közössége van.
Ezért döntött úgy az NKA Közművelődési Kollégiuma, hogy forrást biztosít ezeknek a kistelepüléseknek közösségmegtartó és közösségformáló rendezvényei számára, melyek fő célja a helyi értékek megmentése vagy újak megteremtése. A rendelkezésre álló forrás 30 millió forint, egy település maximum 800 ezer forintos vissza nem térítendő támogatásra nyújthat be igényt, önerőre nincs szükség. A
kiírásra a kétezer fő alatti magyarországi településeken működő közművelődési intézmények, települési önkormányzatok, valamint közművelődési alaptevékenységet igazoló dokumentummal rendelkező civil szervezetek, egyesületek és alapítványok pályázhatnak, valamint olyan járási székhelyek településeinek közművelődési intézményei, amelyek minimum három, az adott járásbéli kistelepülés együttműködésével kívánják megvalósítani a pályázati célnak megfelelő programjukat.
A teljes pályázati kiírás itt olvasható.
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2019.április. 15 -én éjfélig lehet.