bkml_kozmuvelodes
Forrás: mnl.gov.hu

A Nemzeti Művelődési Intézet díjak átadásával kívánja kifejezni szakmai megbecsülését azon személyek, szervezetek, közösségek irányában, akik kiemelkedő és magas szakmai színvonalú közösségépítő, értékfeltáró tevékenységet végeznek.

A közművelődési szakmai tevékenységet végző személyek, illetve szervezetek méltó elismerése alapított új díjak:


Illyés Gyula Közművelődési Életműdíj: azoknak a közösségi művelődés területén dolgozó szakembereknek adományozható, akik kiemelkedő tevékenységükkel a helyi társadalom életerejének erősödéséhez, valamint a szakmai utánpótlás fejlesztéséhez meghatározóan hozzájárulnak, mintegy életmű-elismerésként.


Kovalcsik József-díj: azoknak a helyi értékek feltárásával, a helyi közösségek megerősítésével foglalkozó szakembereknek adományozható, akik kiemelkedően hozzájárulnak a helyi és nemzeti öntudat erősítéséhez, valamint a szakmai utánpótlás fejlesztéséhez.

NMI_2
Forrás: a Nemzeti Művelődési Intézet Facebook oldala


Karácsony Sándor-díj: azoknak a fiatal szakembereknek adományozható, akik kiemelkedő eredményekkel alkalmassá teszik fejlesztő tevékenységük adaptálását, elterjesztését.


Durkó Mátyás-díj: azoknak a művelődéskutatás területén tevékenykedő szakembereknek adományozható, akik a szakterületen olyan eredmények felmutatására képesek, amelyek segítik a szakterület integrációját a tudományos közéletbe, illetve a felsőoktatásba, valamint hozzájárulnak a tudományos utánpótlás fejlesztéséhez.


Közösségeket Támogató Önkormányzat Díj: azoknak az önkormányzatoknak adományozható, amelyek jelentős mértékben támogatják a településükön működő közösségeket, valamint példaértékű szerepet vállalnak a közösségeik megerősítésében, fejlesztésében, a közösségeikkel történő együttműködésben, és új közösségek létrehozásában.


Közösségépítő Önkéntes Díj: azoknak a közösségi művelődésben tevékenykedő, aktív önkénteseknek adományozható, akik példaértékű, alulról jövő kezdeményezéseket generálnak, mentorálnak, előremozdítva a társadalmi aktivitást és megerősítve a helyi identitástudatot.

NMI_3
Forrás: a Nemzeti Művelődési Intézet Facebook oldala

Az elismerések adományozására vonatkozó javaslatot ? a jelölt szakmai életútjának bemutatását tartalmazó indoklással együtt ? minden év augusztus 1-jéig van lehetőség benyújtani a Nemzeti Művelődési Intézet részére. A felterjesztést magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy, Kárpát-medencében működő szervezet kezdeményezheti, a javaslattétel benyújtására kizárólag a mellékelt formanyomtatványon van lehetőség. Az elismerések adományozására, valamint a kapcsolódó pénzjutalmak átadására minden évben november 13-án kerül sor.

Tuzoltozenekari_talalkozo
Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekari Találkozó
Forrás: a Nemzeti Művelődési Intézet Facebook oldala

A Nemzeti Művelődési Intézet kiemelten fontosnak tartja azt is, hogy az országosan adományozható díjak mellett települési szinten is elismerésben részesülhessenek azok a munkatársak és önkéntesek, akik aktív szerepvállalásukkal hozzájárulnak a helyi közösség építéséhez, a helyi közösségi értékek megőrzéséhez. A díjalapítással az országos és helyi szinten alapított elismerések országos rendszerét kívánja bővíteni és szélesebb körben elérhetővé tenni.

Amennyiben van olyan személy, akit eddigi szerepvállalása és feladatvégzése alapján érdemesnek ítél meg a Nemzeti Művelődési Intézet által alapított, országos szinten adományozható elismerések bármelyikére, akkor éljen a lehetőséggel, és terjessze fel az érintetteket a díjakra.

Felterjesztési határidő: 2019. augusztus 1.

Forrás és további információ: nmi.hu