Az Ars Sacra fesztivál szeptemberi hetében középkori templomfreskók fotóiban gyönyörködhetünk a budai várban.

A középkori Magyar Királyság képzőművészetét ismerhetjük meg a ránk maradt templomi freskókból. Thaler Tamás fotóművész kiállítását Freskók nyomában címmel rendezték meg a budai Mária Magdolna templom tornyának földszinti kiállítótermében. A terem közepén lovagi páncél áll, rajta papírmaszk jelzi az idelátogatóknak: ha többen betérnek, viseljék.

A tatárjárás után épített egykori Mária Magdolna templomban a fennmaradt torony mellett a koronázási palást bronz másolata is megtekinthető. A Hadtörténeti Múzeum szomszédságában álló épületben megszólal a harangjáték és időszaki kiállításokat is rendeznek.

Egyes ismert helynevek, mint Kőszeg, Sopron, Pest mellett a Kárpát-medence minden tájáról kapunk válogatott anyagot. 21 művészi ábrázolás mutatja be a szakrális falfestészetet az egykori Magyar Királyságból, a Dunántúl, Észak-Magyarország, Kárpátalja, Felvidék, Burgenland, Muravidék és Erdély területein található templomokból.

Sok középkori emlékünket elvesztettük a török dúlások, háborúk nyomán, ezért különösen értékesek a fennmaradtak. A csodaszámba menő falképek ábrázolásai között megtaláljuk Szent Mártont és Szent Lászlót, az ún. köpenyes Máriát, Lélekmérő Szent Mihályt vagy a teológus Szent Ágostont. A fotók mellé bővebb leírást kapunk a lelőhelyről és az ábrázolás témájáról.

Így a köpönyeges Mária-ábrázolásnál megtudjuk, hogy Mária oltalmazását jeleníti meg, aki az „Egyház anyja”, imádságos megfelelője pedig a Sub tuum praesidium (Oltalmad alá futunk) antifona. Az udvarhelyszéki Rugonfalva templomában található Háromkirályokat ábrázoló freskó fotójához Kepler csillagfejtéséről olvashatunk a betlehemi csillagról. A csíkszentimrei Angyali üdvözlet a település határában álló kis kápolna 14. századi freskórészlete, melyet 2003-ban renováltak. A külsőre szerény épület gazdag faliképanyagot rejt. Különleges a veleméri freskó, amelyet Johannes Aquila festett, a kevés középkori művész egyike, aki szignálta műveit.

A szebbnél szebb szentábrázolások és bibliai jelenetek mellett mozaikképet láthatunk a lefotózott templomokról és térképet a művész által bejárt helyekről, mely több mint háromszorosa a kiállításon szereplőknek. Így megtudhatjuk, hogy Ruszttól Vizsolyig, Lőcsétől Csíkszentimréig hol érdemes keresnünk középkori képzőművészeti emlékeinket. Szerencsére e kincsek sora még bővül az újabb feltárások, renoválások nyomán, mint a Budapesti Nagyboldogasszony templom 1330 körül festett, Trónoló Madonna című freskója, mely a 2010-es átépítéskor került elő.  

Reméljük, a kiállítást még több helyen is megrendezik a fesztivál elmúltával, és akár albumba gyűjtve kiadásra kerülhet az értékes és szép anyag, középkori templomi freskóink Kárpát-medencei fotógyűjteménye.

A kiállítás szeptember 20-ig látogatható.

Nyitókép:: Thaler Tamás