fbpx

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át Czegő Zoltán író, költő, publicista

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán vette át a Novák Katalin köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany Érdemkeresztet Czegő Zoltán költő, író, publicista.

A magyar állam ezzel a kitüntetéssel a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett példamutató tevékenységet ismeri el. Beke Mihály András ideiglenes ügyvivő köszöntőjében a nemzeti ünnep kapcsán a magyarság „elpusztíthatatlan szabadságvágyáról” beszélt, arról a szabadságról, amely mindenkinek mást jelenthet: van akinek szólásszabadságot, másnak a korlátok nélküli cselekvést, de – mint ahogyan azt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéből is tudjuk – az iránytű elsősorban az írástudók, a költők, írók kezében van, és ez számukra minden mást felülíró erkölcsi parancs. Hangsúlyozta, hogy nehéz időkben különösképpen szükség van az olyan példamutató írástudókra, akik a szabadság iránytűjét követve segítenek eligazodni az egyre bonyolultabb világban, és hozzátette, hogy ilyen

példamutató írástudó Czegő Zoltán, aki közéleti tevékenységében és írói munkásságában fáradhatatlanul szívósan ragaszkodott a szabadság iránytűjéhez.

Czegő Zoltán 1938. június 18-án Bukarestben született, kilencgyermekes székely vándormunkás család fia. A pedagógia, lélektan és magyar szakos tanári képesítés megszerzése után egyetemi társaival, Farkas Árpáddal, Király Lászlóval, Magyari Lajossal együtt a második Forrás Nemzedék költőjeként kezdett publikálni. 1968-ban a Megyei Tükör című lap egyik alapító szerkesztője lett, de újságírói munkája mellett folyamatosan jelentek meg kötetei. Testvére disszidálása miatt a Román Kommunista Párt 1983-ban eltávolította a laptól, és betiltotta cikkei közlését, ezért 1988-ban menedékjogot kért Magyarországtól.

Budapesten élt, újságíróként igyekezett segíteni az erdélyi magyarság ügyét, de 2010-ben, a magyar közéletből kiábrándultan hazaköltözött Sepsiszentgyörgyre, ahol közéleti tevékenységet vállalt, publicisztikái mellett pedig roppant termékeny regényíróvá vált. A szülőföldjén kiteljesedett életműve 33 kötetre rúg. 2021-ben a Tortoma Kiadó az összes versét egyetlen kötetben jelentette meg. Czegőben mélyen gyökerező, fojtott indulat és alkotói nyugtalanság tombol, legújabb soraiban is ugyanolyan feszülten pattog a meg nem alkuvás, mint pályakezdő verssoraiban. Barátai úgy tartják: „az igazság kimondásának súlyát mérte rá az Isten.”

Nyitókép: Czegő Zoltán költő, író és Beke Mihály András ideiglenes ügyvivő. Fotó: Beliczay László

A rovat további cikkei