(MTI) Az aukció legkiemelkedőbb darabjának a pompás kiállítású Magyarország és Erdély eredeti képekben című, 400 ezer forintért kínált munkát tartja Szőnyi Endre, az antikvárium tulajdonosa. Hozzátette: a 19. századi illusztrált magyar topográfiai irodalom főművét Hunfalvy János, a jog-, filozófia-, teológia- és földrajz- tudományokban egyaránt járatos tudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és Ludwig Rohbock, a kor egyik leghíresebb német művésze jegyzi.

 
A több mint kétszáz acélmetszetet tartalmazó mű szövege miatt ez az első magyarországi útikönyv is, amely teljes áttekintést nyújt történeti és helyismereti adatokkal együtt. Az első kötet Budapest és környéke, a második Magyarország, a harmadik Erdély nevezetességeit tárgyalja.
 
A magyar népi kultúra első összefoglalási kísérlete az 1886 és 1901 között megjelent 21 kötetes, Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című, népszerű stílusú mű, amely 300 ezer forinttól licitálható. A Rudolf trónörökös kezdeményezésére és közreműködésével létrejött munka a monarchia földrajzával, állat- és növényvilágával, történetével és néprajzával foglalkozik. Utóbbi, forrásértékű fejezetek szerzői között van Hunfalvy Pál, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Benedek Elek is.
 
A legrégibb könyv Hieronymus Ortelius német nyelvű krónikájának 1615-ös negyedik kiadása, ez 280 ezer forintról indul. A híres krónika 1395-től tárgyalja a történelmi eseményeket, különösen bőséges és hiteles forrásul szolgál a török háborúk magyarországi eseményeiről.
 
A vallásos irodalomban kiemelkedik a Káldi György által fordított Biblia, az első teljes magyar nyelvű katolikus szentírás 1626-os példánya. A 280 ezer forinttól licitálható műnek rézmetszetű címlevele van, díszes keretén Mózes, Dávid, az evangélisták és magyar szentek képe látható. Szerepel a kínálatban a mecénás barokk püspök, Padányi Bíró Márton Prédikácziók című kötete 1756-ból, Bod Péter szentek életét feldolgozó műve 1786-os kiadásban. Az Officium Rákóczianum az egyik legnépszerűbb, legtöbb kiadást megért 17. századi imádságoskönyv, úgynevezett laikus breviárium, amelyet tévesen kapcsoltak Rákóczi nevéhez. Az aukción 90 ezer forintért kínált 1772-es nagyszombati kiadású imakönyv egyike annak a két fennmaradt példánynak, amelyben I. C. Winkler által szignált rézmetszetek találhatók.