Herzl Tivadar író, politikus, Izrael állam megálmodója, a politikai cionizmus atyja. Pesten született, tizennyolc éves koráig itt élt és tanult, élete végéig kiválóan beszélt magyarul. 1896-ban megírta A zsidó állam című művét, amivel elindította a politikai cionizmus mozgalmát. A most először magyar fordításban megjelent napló segíthet, hogy személye, gondolkodása és munkássága ismertebbé váljon a magyar közvélemény előtt.

A könyvbemutatón Baczoni Dorottya történész, a kötet szerkesztője, a XX. Század Intézet igazgatója elmondta, hogy a napló első, német kiadása után száz év telt el, mire magyarul is megjelenhetett, ez pedig rávilágít a Herzlhez fűződő viszonyunkra vagy annak hiányára. Nevét még mindig alig ismeri a magyar közvélemény, miközben

a zsidó állam megálmodója itt született, beszélt magyarul, foglalkozott a magyarokkal, és komplex identitásának mindig része volt a magyarság is.

A kétezer oldalas napló teljes terjedelmében elektronikus formában olvasható, nyomtatott formában pedig az alapítvány egy terjedelmes válogatást adott közre. A válogatásban megjelenik mind Herzl személyes fejlődéstörténete, belső vívódásai, ezenfelül tekinthető társadalomrajznak is, és a politikai közeget, a cionizmus politikai dilemmáit is testközelből ismerhetjük meg általa. Már a könyvbemutató kerekasztal-beszélgetés alatt kialakult szakmai vita – mennyire volt hatással Herzl programjára a Dreyfus-ügy, hogyan hatott rá az Osztrák–Magyar Monarchiában tapasztalt zsidóellenesség – is arra világított rá, hogy

Herzl Tivadar naplójának megjelenése egy régóta fennálló hiányt pótolt Magyarországon,

és elősegíti Herzl személyének, a cionizmusnak és a dualizmus korszakának mélyebb megértését.

Borítókép forrása: Líra